Knut Bjørlykke, Per Aagaard og Jørgen Stenersen argumenterer for dumping av gruveavfall i norske fjorder i DN 24. april. De hevder at rutilen som planlegges utvunnet fra Engebøfjellet ved Førdefjorden ikke er giftig.

Internasjonal forskning har vist at nanopartikler (under 100 nanometer) av titanoksid, som rutil består av, kan ødelegge genmateriale, har direkte giftvirkning og kan akkumuleres opp i næringskjedene.