Miljødirektoratet ga 4. mai 2017 Løvenskiold-Fossum Skog tillatelse til å importere 8.000 stokkender for utsetting til kommersiell jakt i Telemark.

Avgjørelsen ble påklaget av Norsk Ornitologisk Forening og NOAH – for dyrs rettigheter, og det er denne klagen Miljødirektoratet nå har behandlet.

– Med det kunnskapsgrunnlaget som nå foreligger, og de vurderinger som er gjort i klagesaken, kan ikke Miljødirektoratet se at denne typen arrangert jakt på utsatte ender har noen framtid i Norge, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Endene er allerede blitt satt ut, i tråd med den godkjenningen direktoratet først ga.

– Avgjørelsen får først og fremst betydning for eventuelle fremtidige søknader om import og utsetting for jaktformål, opplyser Miljødirektoratet.

Foreløpige tall viser at færre enn 2.200 av de 8.000 utsatte endene ble skutt under årets jakt.

Miljødirektoratet begrunner sitt avslag blant annet med at det er en risiko for at tamme og ville stokkender vil pare seg med hverandre, noe som på lengre sikt kan ha negative genetiske konsekvenser.

Selv om direktoratet stanser importen av stokkand, kan man fortsatt jakte stokkand i den ordinære småviltjakten. Jaktforskriften åpner for stokkandjakt mellom 21. august og lille julaften. På hav og fjord kan fuglen jaktes fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke mellom 10. september og lille julaften.(Vilkår)

Slik har Høyre taklet upassende sms-er til unge politikere
DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim stilte spørsmål om seksuell trakassering i politikken da statsminister Erna Solberg holdt oppsummerende pressekonferanse før jul. Slik svarte statsministeren.
02:01
Publisert: