–Suver er den nest største årsaken til at klimautslippene har økt de ti siste årene, sa toppsjefen i Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, på en pressekonferanse i Paris onsdag.

Kun energisektoren er verre. Suv-biler ligger over tungindustri, luftfart og shipping, viser den nye rapporten World Energy Outlook.

I 2018 var omtrent 40 prosent av det globale bilsalget suver. Salget av slike biler er doblet over ti år. I dag er omtrent 50 prosent av bilene i USA og omtrent en tredjedel av bilene i Europa suver.

Spår videre vekst

Hvis suv forsetter sin popularitet i tråd med trenden vi ser i dag, vil dette kunne legge til to millioner oljefat per dag i IEAs anslag for oljeetterspørsel i 2040.

I dag bruker suv-biler omtrent 25 prosent mer olje enn en medium stor bil per kilometer. Derfor har salget av suver en stor innvirkning på oljeforbruket i fremtiden.

Økningen i etterspørselen etter suv-biler er ikke bare synlig i USA og Europa, men man finner denne trenden i blant annet Kina og India også. IEA anslår at andelen biler som er av typen suv, i 2040 vil utgjøre omtrent 80 prosent av alle biler.

Dette vil gjøre at nye biler vil forbruke omtrent ti prosent mer drivstoff enn det som er anslått i de statlige angitte retningslinjene.

Motvirker elektriske biler

Hvis oljeforbruket øker med to millioner oljefat i 2040, vil det motvirke reduseringen av oljeforbruket tilsvarende rundt 150 millioner elektriske biler.

Økningen i den globale etterspørselen etter olje vil derfor være 20 prosent høyere enn i de statlige angitte retningslinjene.

I dag er det hovedsakelig hybridbilder som er det elektriske alternative til suv-biler. Dette mener IEA kan være en indikasjon på at det kan være vanskelig å elektrifisere denne typen bil fullstendig. Det finnes likevel noen suv-biler som er fullstendig elektrifisert, og IEA anslår at i 2040 vil rundt 20 prosent av suv-biler være elektriske.

Rekordhøye CO2-utslipp

Det er ikke mye positivt å hente for klimaforkjempere i IEAs ferske World Energy Outlook. Den store analysen blir av mange regnet som selve bibelen over utviklingen i de globale energimarkedene.

Det er ingen topp i CO2-utslippene frem mot 2040 i IEAs hovedscenario The Stated Policies Scenario. Fjoråret ga en historisk topp i utslippene.

Og enda verre; økningen i utslippene var i fjor på hele 1,9 prosent, den høyeste økningen siden 2013, lyder det depressive budskapet fra IEA.

IEA anslår at hvis dagens politikk holder frem, så vil 78 prosent av energiforbruket komme fra fossilt brensel i 2040.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.