Åtte departementer har underskrevet strategien som lanseres fredag.

Departementene skal samarbeide om å tilrettelegge offentlig eiendom, som for eksempel veier, og å skape åpne og grønne rom der pollinerende insekter, deriblant bier, kan leve. Disse er viktige for norsk natur og matproduksjon.

Planlegger tiltaksplan og forum

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier at regjeringen planlegger å følge opp strategien med en koordinert tiltaksplan. I tillegg planlegger regjeringspartiene å lage et felles pollinatorforum for organisasjoner, forskere og offentlig forvaltning.

– Det gjøres mye for å ta bedre vare på de pollinerende insektene. De gode eksemplene er mange, og vi trenger en møteplass, både for å utveksle kunnskap og erfaringer, og for å samordne oss der det gir merverdi, sier Elvestuen.

Viktig for landbruket

Elvestuen viser til at en tredel av norske biearter er utrydningstruet. Totalt 206 forskjellige arter er registrert i Norge, deriblant 35 humlearter.

– Mye av den maten vi setter på bordet, er avhengig av pollinering, og det er derfor viktig å for verdens matproduksjon å ta vare på de pollinerende insektene, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) om bienes rolle.

– Alle som forvalter et areal, kan gjøre forholdene bedre for humler, bier og andre insekter, enten det er bønder, de som steller med parkene eller hageeiere, legger Dale til.

Optimisme i KrF

Regjeringen presenterer selve planen ved Fjellstrand skole på Nesodden i Akershus fredag morgen, der elevene skal vise fram humlekasser og humleplanter i skolegården.

På forhånd er støttepartiet KrF optimistiske til pollineringsstrategien.

Stortingsrepresentant Tore Storehaug mener Norge har et viktig ansvar for å hindre en pollinatorkrise, som han omtaler som potensielt like dramatisk som en klimakrise.

– Målet med strategien er å styrke mangfoldet av villbier og andre pollinerende insekter. Vi forventer at presentasjonen viser at regjeringen tar dette på alvor. Vi forventer tiltak innenfor landbruk, veivesen og grøntområder. Det må settes av midler som fremmer bievennlige vekster og klare retningslinjer som sikrer nok areal for slike vekster, skriver Storehaug (KrF) i en epost til NTB.(Vilkår)

Muskelhukommelse
Syklist Terje Marøy forteller om hvordan han gjorde comeback etter 46 års restitusjon.
01:21
Publisert: