Brannen 21. juli 2014 hos avfallsselskapet Revac i Re kommune i Vestfold førte til at 140 tonn farlig avfall brant opp. Forurenset vann fra slukkingen rant ut i Aulivassdraget. Blant annet døde 1500 kilo fisk, og flere bønder i nærheten som vannet grønnsaker med forurenset vann fra vassdraget fikk ødelagt avlingene.

Avviste anke

I mars dømte Nordre Vestfold tingrett den daglige lederen av bedriften til 90 dagers ubetinget fengsel. Styreleder samt et styremedlem ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel. I tillegg ble Revac dømt til å betale en erstatning på 2,8 millioner kroner.

Retten slo fast at avfallet skulle vært behandlet fortløpende og at det i stedet ble lagret ulovlig og uforsvarlig. I dommen heter det at de tre har «spilt hasard med miljøet som innsats».

Alle de tre anket dommen inn for lagmannsretten. Nå har Agder lagmannsrett behandlet anken og konkluderer med at det er «klart at ankene fra de tiltalte ikke vil føre frem». Lagmannsretten skriver blant annet at «man er på et område hvor straffens allmennprevensjon har sin klare berettigelse. Mangelfulle miljøtiltak ved avfallshåndtering vil oftere være påvirket av en kalkulert og overveid risiko og i mindre grad følgen av impulsive og uoverveide handlinger i øyeblikkssituasjoner».

Dermed står dommen fra tingretten og de tre tiltalte må sone fengselsstraffene.

Etter dommen i tingretten uttalte partner Morten Hugo Berger i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange at «vi mener dommen er åpenbart feil på en rekke punkter og at den derfor sett fra et juridisk ståsted bør overprøves».

–Hva tenker du nå som lagmannsretten har avvist anken?

–Det har jeg ingen kommentar til, sier Berger.

Sterkt voksende bransje

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim sier avfallsbransjen er sterkt voksende.

–Muligheten for høy fortjeneste er stor, men faren for skader på miljøet også er stor, noe denne saken viser, sier han og legger til at man neppe har sett saker med et så stort utslipp av miljøgifter i naturen som i dette tilfellet.(Vilkår)

Siv Jensen lager middag til kollegene sine
Omtrent en gang i uka lager finansminister Siv Jensen middag til kollegene sine. Hun liker å lage nye ting og mener oppskrifter er til for å brytes.
01:40
Publisert: