Det mener Bill Russo, sjef for konsulentselskapet Gao Feng i Shanghai.

– Hvis Kina sier nei til flere forbrenningsmotorer, vil resten av verden følge etter. For resten av verden kan ikke miste det kinesiske markedet. Det er for stort, sier Russo.

I helgen opplyste det kinesiske industridepartementet at de jobber med en plan for å forby tradisjonelle biler som bruker fossilt drivstoff. Samtidig vil de satse hardt på elbiler og andre typer kjøretøyer med lave klimautslipp.

Tidspunktet ikke kjent

Noe tidspunkt for utfasingen av fossilbilene er ikke oppgitt. Men allerede neste år må kinesiske bilprodusenter sørge for at 8 prosent av produksjonen består av el- eller hybridbiler.

– Selskapene bør jobbe for å bedre energiutnyttelsen i tradisjonelle biler og jobbe hardt for å utvikle kjøretøyer som bruker nye energikilder, sa statssekretær Xin Guobin i industridepartementet lørdag.

Tidligere har Storbritannia og Frankrike erklært at de vil stanse salget av bensin- og dieselbiler innen 2040. I Norge har et samlet storting stilt seg bak målsetningen om å fase ut fossilbiler allerede i 2025.

Klimatiltak

I Kina selges det hvert år rundt 24 millioner kjøretøyer. En fjerdedel av alle nye biler i verden befinner seg i Kina.

Landet har de siste tiårene hatt en voldsom økonomisk vekst, og lokal forurensning fra fabrikker og kraftverk er blitt et stort problem. I tillegg har Kinas utslipp av klimagasser vokst til å bli verdens største.

Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe både forurensing og klimautslipp. Blant annet har landet satset hardt på sol- og vindenergi som et alternativ til kullkraft.

Kina er også blitt en svært viktig produsent av elmotorer og batterier til biler.

I fjor konkluderte ratingbyrået Fitch med at elbiler kan bli en alvorlig trussel mot verdens oljeindustri. Byrået viste til muligheten for at Kinas regjering kunne beslutte å kutte ut fossilbiler fullstendig.(Vilkår)