Bare i Oppland frykter fylkesmannen at kravene vil beløpe seg til 70 millioner kroner. Til sammenligning ble det i gjennomsnitt utbetalt rundt 47 millioner i året for hele landet i perioden 2007-2016, skriver Nationen.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) vil ikke gi noe konkret anslag, men erkjenner at det blir mye mer enn normalt.

– Problemet er at vi ikke har en oversikt over det før vi har en oversikt over avlingssituasjonen. Vi vet allerede, basert på de anslagene vi har fått fra fylkesmennene, at avlingsskadeerstatningsordningen anslagsvis kommer til å bli belastet med tre til fire ganger så mye som normalt, i størrelsesordning 200 millioner, sier han.

Bønder kan søke erstatning hvis de opplever stor avlingssvikt av klimatiske årsaker de ikke kan sikre seg mot. Søknadsfristen for avlingsskadeerstatningene er i oktober. Landbruksdirektoratet vil ha endelige tall når de søknadene er behandlet.(Vilkår)

Elbilen som skal erstatte din konvensjonelle bil
Det norske markedet skriker etter elbiler med lang rekkevidde. Her er den de skriker høyest etter.
02:33
Publisert: