Tidlig om morgenen 21. juli 2014 begynte det å brenne i haugen med 1250 tonn delvis sanert EE-avfall hos selskapet Revac i Re kommune i Vestfold. 140 tonn avfall inneholdende blant annet metaller, batterier, kretskort og plast brant opp. Årsaken var trolig selvantennelse.

Forurenset vann fra slukkingen rant ut i Aulivassdraget. Blant annet døde 1500 kilo fisk, og flere bønder i nærheten som vannet grønnsaker med forurenset vann fra vassdraget fikk ødelagt avlingene.

Dømt til fengsel

Onsdag har Nordre Vestfold tingrett dømt den daglige lederen til 90 dagers ubetinget fengsel. Styreleder og et styremedlem, som i likhet med daglig leder også var aksjonær i bedriften, er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for brudd på forurensningsloven. 

I tillegg er selskapet Revac dømt til å betale en erstatning på 2,8 millioner kroner. 

Retten slår fast at avfallet skulle vært behandlet fortløpende og at det i stedet ble lagret ulovlig og uforsvarlig. I dommen heter det at de tre har «spilt hasard med miljøet som innsats».

Aktor hadde lagt ned påstand om 120 dager ubetinget fengsel for daglig leder i og 90 dager for de to andre.

Åpenbart uriktig

Ingen av de tre har erkjent straffskyld. 

Alle de tre som nå er dømt til ubetinget fengsel samt selskapet Revac er blitt forsvart av advokater fra firmaet Steenstrup Stordrange der partner Morten Hugo Berger kommenterer dommen for samtlige. 

– Vi mener dommen er åpenbart feil på en rekke punkter og at den derfor sett fra et juridisk ståsted bør overprøves, sier han.

– Blir dommen anket?

– De tiltalte har tatt betenkningstid selv om de mener dommen er åpenbart uriktig. Det er fordi de vil vurdere hvorvidt de skal bruke tid og ressurser på en runde til. 

Viktig dom

Hans Tore Høviskeland leder miljøkrimavdelingen i Økokrim.

– Vi registrerer at vi har fått medhold i det alt vesentlige. Dette er en alvorlig sak med omfattende utslipp. Som tingretten også skriver, har vi neppe hatt saker tidligere i Norge med større utslipp av miljøgifter i naturen, sier han.

– Økokrim har hatt flere saker mot selskaper som driver med avfallshåndtering. Det er en sterkt voksende bransje med store muligheter for fortjeneste, men også med risiko for store miljøkonsekvenser, sier Høviskeland. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.