D2 skrev forrige uke om hvordan fremmede dyrearter blir behandlet når de ankommer et nytt land.

I Norge, siden 2007, har arter som utgjør størst risiko for norsk natur havnet på Artsdatabankens såkalte svarteliste. Men, denne uken, opplyser Artsdatabanken at den dropper begrepet. Det vil si at villsvinet, mårhunden og pukkellaksen fra 5. juni slipper å ha svartelistestempelet hengende over seg.

På nettsiden skriver det uavhengige forvaltningsorganet, som er finansiert av Klima- og miljødepartementet, at det bytter ut svartelisten med «fremmedartlista».

«Årsakene til at risikovurderingene får nytt navn, er at vi opplever det nye begrepet som mer dekkende for det arbeidet vi gjør, og at vi ønsker å harmonisere vårt arbeid med internasjonal begrepsbruk om fremmede arter. Dessuten har begrepet «Svartelista» bidratt til misforståelser» opplyses det.

I D2-saken forklarte Artsdatabankens rådgiver, Lisbeth Geederas, at begrepet svarteliste er «slagkraftig og ikke helt verdinøytralt».

– Hos oss er vi veldig nøye med å kun forholde oss til hvilken økologisk risiko arten er for naturmangfoldet, ikke at det finnes monstre og mordere blant dem, sa Geederas.

Så fra 5. juni er ikke lenger «mordersneglene» (brunsnegl) og «russiske spioner» (pukkellaks) svartelistede arter. De er bare fremmede.(Vilkår)

Drepte tre på åpen gate i Belgia
Tre personer ble drept på åpen gate i Belgia. Statlig TV-kanal hevder skytingen kan være terror-relatert.
00:50
Publisert: