Regjeringen har behandlet planene til Nordic Mining om å starte gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet reguleringsplanen, og Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi i Førdefjorden.

Det fremgår av en pressemelding fra Regjeringen fredag.

Utslippstillatelsen kommer til tross for at Miljødirektoratet har advart mot sjødeponiet. Både miljøbevegelsen og miljøpartier på Stortinget – deriblant regjeringens støtteparti Venstre – har bedt regjeringen si nei til planene, skriver NTB.

- Det ligger store verdier skjult i fjellene våre som kan bidra til viktig verdiskaping i lokalsamfunn, sier næringsminister Monica Mæland i en kommentar.

  Strenge krav

Regjeringen har satt som en forutsetning for å kunne tillatte fjorddeponi at det marine miljøet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

«Det er derfor strenge krav til overvåking av utslipp. Overvåking og dokumentasjon skal kontrolleres av myndighetene. Det er første gang det er stilt krav i en utslippstillatelse om å dokumentere at sjømaten er trygg», heter det.

-Engebøprosjektet er det største planlagte mineralprosjektet i Norge. Vi snakker her om investeringer på rundt to milliarder kroner, sier Mæland videre.

«Det kan være nok ressurser for utvinningsvirksomhet i nærmere 50 år. Prosjektet vil gi et bidrag til norsk verdiskaping på om lag 500 millioner kroner pr år. Forskningsstiftelsen Sintef anslår at prosjektet kan gi 170 arbeidsplasser direkte knyttet til produksjonen. Totalt kan det bety 300 arbeidsplasser i Sunnfjord-regionen og 500 på landsbasis», heter det.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.