Miljømysteriet

Kartleggingsmetodene er de samme, men det er store sprik mellom hva skogeierne og Norsk institutt for naturforskning (NINA) registrerer som skog med høy miljøverdi.

Publisert: Oppdatert:

I Våler i Hedmark ble en tiurleik offer for snauhugst – til tross for at den var merket på et bestandskart som skogeier plikter å følge. – Det er trist, mener lederen i den lokale jeger- og fiskerforeningen, Johnny Nymoen. 
              Foto:
I Våler i Hedmark ble en tiurleik offer for snauhugst – til tross for at den var merket på et bestandskart som skogeier plikter å følge. – Det er trist, mener lederen i den lokale jeger- og fiskerforeningen, Johnny Nymoen. Foto: (Foto: Christopher Olssøn)