Det er selskapet Sørenga Utvikling som stikker av med seieren i kampen om å få bygge ut på Sørenga-utstikkeren.

Rundet ikke milliarden
Ingen har visst hvor salgssummen ville ende for tomten som er omtalt som «Norges dyreste». Tidligere har tomten vært verdsatt til rundt én milliard kroner, men fullt så dyrt ble det ikke. Prisen endte på 940 millioner kroner, og beløpet skal betales over seks år.

Bak Sørenga Utvikling KS står eiendomsutviklingsselskapet Backe Prosjekt, Boligbyggelaget Usbl, Oslo Areal og finansielle investorer tilrettelagt av Ness, Risan & Partners. Kjøpekontrakten er betinget av godkjennelse fra styret i Oslo Havn KF.

Det er Usbl, Backe og Oslo Areal som har vært initiativtaklere til prosjektet, og de finansielle investorene fra Ness, Risan & Partners har kommet inn i etterkant, forteller Pia Farstad i Backe-gruppen til DN.no. De finansielle investorene består både av privatpersoner og bedrifter.

- Det er et unikt prosjekt på Oslos beste tomt vi skal være med å utvikle, sier Eirik Gjelsvik, konserndirektør i BackeGruppen.

Trakk seg
Tidligere har det vært kjent at flere aktelle budgivere har trukket seg fra budkampen. For strenge krav fra selgers side om andel rimelige utleieenheter, politisk usikkerhet og ukjent risiko med behovet for forutsigbare økonomiske kalkyler, har vært grunnen til at både OBOS og Scandinavian Development Property gikk ut og sa at de ville trekke seg fra rundene.

Les også:Trekker seg fra Sørenga-kjøp

Fortsatt uvisst om andel utleieboliger
Utbyggingen skal romme i underkant av 1000 boliger med underjordisk parkeringsanlegg.

Hvor mange av disse boligene som skal bli rimelige utleieboliger, er enda ikke avklart.

Ifølge Farstad i Backe-gruppen skal det bli mellom fem og ti prosent rimelige utleieboliger.

- Her foregår det en politisk prosess, og vi har en dialog med politikerne om dette, sier hun til DN.no.

Politikerne vil av sosiale hensyn typisk ønske en høy andel, mens utbyggerne på sin side ønsker å begrense den pålagte andelen rimelige utleieleiligheter så mye som mulig, da dette ikke gir like høye intekter i kassen. Men hvor mange leiligheter som skal leies ut til sosialt vanskeligstilte er fortsatt uvisst.

- Dette med uteieboliger er en politisk diskusjon som ikke har blitt sluttført. Det er opp til politikerne når dette blir avgjort, sier Farstad.

Uansett har en av utbyggerne, Usbl, god erf#229 på området.

- Usbl er en viktig aktør innenfor utleiemarkedet, og har lang erf#229 fra det markedet i Oslo, sier Farstad.

Minimum 30 prosent fireroms
I tillegg til boligene kommer næringsarealer med butikker, kafeer og restauranter. Ytterst på utstikkeren blir det et park- og badeanlegg åpent for alle i Oslo.

I tillegg til krav om rimelige utleieboliger, stiller kommunen krav om fordelingen mellom små og store leiligheter.

Reguleringens krav er maksimum 30 prosent toroms-leiligheter, 40 prosent treroms-leiligheter og minimum 30 prosent fireroms-leiligheter.

Lang tid
Prosjektet vil trolig gå over ti år og forventes å bli et viktig bidrag til byutviklingen og boligbyggingen i Oslo.

Det er kraftig befolkningsvekst i byen, og behovet for boliger vil fremdeles være stort de neste årene. I tillegg planlegges det 15 000 nye arbeidsplasser i Bjørvika, hvor mange av disse trolig vil ønske seg en bolig i nærheten av sitt arbeidssted, sier Gjelsvik i pressemeldingen.

Med den nye operaen som nærmeste nabo, og med trafikken lagt i senketunnel under Bjørvika, ventes tomten på Sørenga å fremstå som et av Oslos beste boligområder med en unik beliggenhet. Det meste Oslo har å by på av aktivitetstilbud vil være tilgjengelig i gangavstand.

- Vi ønsker å være med å forme byen vår i et langsiktig perspektiv og vi er stolte av å kunne tilby medlemmene våre boliger i et område som kommer til å bli det flotteste i hele byen, sier administrerende direktør Geir-Ove Skogø i Usbl.

Her kan du lese mer om eiendom. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.