DN gir inntrykk av at 650 kommunale boliger i Oslo står tomme, i bygg som forfaller. Det er ikke riktig. 440 av de 650 er boliger som står ledige i 3–5 uker, fordi boligen settes i stand til ny leietager.

DN omtaler Oslos kommunale boliger i en artikkel og en lederartikkel denne uken. 440 av de omtalte 650 boligene ligger i godt vedlikeholdte eiendommer og står ledige en kort periode. Hvert år flytter cirka 1500 nye leietagere inn i en bolig som er satt i stand til en gjennomsnittlig kostnad på 100.000 kroner. Ny leietager får leie en leilighet som er ren, ofte nymalt, og i god og brannsikker stand.

Det er riktig at Boligbygg forvalter flere tomme bygg. Noen eiendommer er det politisk besluttet at skal brukes til et annet formål. Andre eiendommer er uhensiktsmessige og lite egnet til formålet.

Når det gjelder de cirka 200 boligene som står tomme over tid, er vi enige i at det ikke er en ønsket situasjon. Flere av de omtalte byggene er uegnet for den utleievirksomheten Boligbygg skal drive. Situasjonen er godt kjent av foretaket, og Boligbyggs styre vedtok derfor i fjor en fremskaffelsesstrategi som peker på at foretaket må skaffe nye, egnede boliger i markedet og utvikle eksisterende eiendommer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.