Mobbeprogrammer og kampanjer i skolen virker ikke, mener påtroppende mobbeombud i Buskerud, Bodil Jenssen Houg. Det som teller for skolemiljøet er langsiktig, tydelig og gjennomtenkt skoleledelse. Dette er lovende takter fra landets første mobbeombud.

Sammen med ungdomsskolerektor Katti Anker Teisberg har Houg i en masteroppgave tatt for seg «best practice» ved to ungdomsskoler som over tid har skåret høyt på trivsel og lavt på mobbing. Skolene utmerker seg ved handlekraftige ledere som ikke lar seg stoppe av byråkrati eller redsel for å gjøre feil. Rektorene setter menneskene foran jusen, og legger i tillegg stor vekt på god kommunikasjon og tett samhold mellom ledelse og lærere.

Faglig sterke lærere med en sterk skoleledelse i ryggen, skaper et miljø der det er mindre rom for destruktiv adferd

Ingen av skolene har innført generelle antimobbeprogrammer, men har derimot utarbeidet egne handlingsplaner. Ifølge Houg og Teisberg står handlingskulturen ved suksess-skolene nærmest i kontrast til antimobbeprogrammene som de mener fort reduseres til nok et sett av regler skolen skal forholde seg til.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sa til NRK i går at det er helt riktig å se på bruken av mobbeprogrammer, og at ingen skoler må tro at ved å kjøpe seg et antimobbeprogram så har de løst mobbeproblemet. Det er kloke ord.

Et forskningsteam fra Universitetet i Oslo la tirsdag denne uken frem rapporten «Framgang, men langt fram», om norske elevers prestasjoner i matte og naturfag. Forskerne hadde sett spesielt på skolemiljø og prestasjoner og fant en klar sammenheng. De skolene som oppga sterk vektlegging av læringsmiljø, hadde elever som i snitt skåret bedre på prestasjoner enn de som la mindre vekt på dette. På samme måte gjorde elever som sjelden opplevde erting, plaging, vold eller utfrysing det bedre enn de som var oftere utsatt.

Systematisk forebygging av mobbing handler derfor også om bedre resultater. Og vice versa: Faglig sterke lærere med gode lederegenskaper og en sterk skoleledelse i ryggen, skaper et miljø der det er mindre rom for destruktiv adferd blant elevene.

Derfor er også regjeringens vilje til utvidet satsing på rektorskoler landet over så gode nyheter.

God skoleledelse er en forutsetning både for et trygt læringsmiljø, og for at elevene skal lykkes faglig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.