12. februar skrev Aftenposten at Stortinget og statsministeren overvåkes med spionutstyr. De neste dagene fulgte avisen opp med saker om at spionutstyr var plassert i Norges fremste finansmiljø og at flere ulike aktører trolig sto bak mobilspionasjen.

Avviser Aftenpostens funn

– Vår konklusjon er at det ikke er funnet indikasjoner på bruk av IMSI-fangere i Aftenpostens materiale som er innhentet i samarbeid med flere sikkerhetselskapet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland i dag.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har gjennom egne undersøkelser alle kommet til samme konklusjon:

Målinger som er gjort, korresponderer med datagrunnlaget til Aftenposten. Men funnene skal kunne forklares med naturlige årsaker.

At målingene er gjort i for kort tidsrom, i bevegelse og uten å ta hensyn til hvordan mobilnettet normalt sett ser ut, har ført til feiltolkninger, mener PST, NSM.

Også Etterretningstjenesten støtter PST og NSMs konklusjon. PST mener signalene Aftenposten avdekket, bare kommer fra basestasjoner til Telenor og Netcom.

Prisbelønnet

Aftenpostens arbeid med avsløringene ble forrige helg belønnet med Skup-diplom.

Skup-diplom fra Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse er av de gjeveste prisene i norsk journalistikk.

– Dette er det samme bildet som ble forsøkt skapt i forrige uke, da dette var på ryktebørsen.  Jeg vil bare si at dette har forsåvidt ingen betydning for juryens vurdering av det arbeidet som er gjort. Jeg vil vise til vår begrunnelse, sier juryleder og Schibsted-redaktør Bernt Olufsen.

Imponert over arbeidet

– Vi slår fast at journalistene ikke har dokumentert at det faktisk foregår mobilovervåkning, men påvist en rekke utslag som virker mistenkelige. De har spilt med åpne kort overfor PST og andre myndigheter og de har lagt store deler av sitt råmateriale ut for offentligheten, sier Olufsen.

Og fortsetter:

– Vi er imponert over hvordan de har jobbet metodisk, systematisk og analytisk og i stor grad er SKUP-prisen en metodepris.  Aftenpostens journalistikk har gitt grunnlag for å stille en rekke kritiske spørsmål til myndighetene og PSTs om håndtering av mobilovervåkning.

Avdekket trolig lovbrudd

Omfanget av PSTs bruk av IMSI-catchere, eller det faktum at PST ikke rapporterte om bruken, hadde trolig heller ikke kommet for dagen, uten Aftenpostens arbeid, sier Olufsen.

– Det er kommet frem at PST har benyttet falske basestajoner uten å følge loven som sier at dette skal rapporteres.  Journalistikken har utløst etterforskning og har dokumentert uklare ansvarsforhold mellom offentlige etater.

– Er dette prisverdig journalistikk selv om det skulle vise seg at Aftenpostens materiale ikke dokumenterer ulovlig overvåkning?

– Ja, det mener jeg, sier Olufsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.