HTC strever med å holde hodet over vannet i konkurransen mot Apple, Samsung og Huawei. Kuttplanen som ble kunngjort tirsdag iverksettes innen utgangen av september.

I fjor fikk HTC et underskudd på 554 millioner dollar, om lag 4,5 milliarder kroner, og et tap per aksje på cirka 5,50 kroner. Det var HTCs største underskudd etter at selskapet gikk på børs i mars 2002.

Bare i fjorårets siste kvartal var underskuddet på rundt 2 milliarder kroner, det dårligste kvartalstallet i selskapets historie.

Kunngjøringen tirsdag finner sted til tross for at HTC i første kvartal i år kunne vise til positive tall – et overskudd på 5,6 milliarder kroner. Denne omstillingen blir satt i sammenheng med at HTC i januar inngikk en avtale med Google. Denne avtalen, verdt 1,1 milliarder dollar, gikk ut på at Google overtok halvparten av HTCs utviklerteam, rundt 2.000 ansatte.

Analytikere antok også at avtalen ville gi umiddelbar positiv gevinst for HTC, men har anslått at det på lang sikt ikke ville være nok til å sikre Taiwan-selskapet varige positive tall.

HTC har vært gjennom en nedbemanningsprosess også tidligere. I 2015 kuttet selskapet over 2.000 stillinger, noe som på den tiden utgjorde 15 prosent av arbeidsstyrken.(Vilkår)