Trump truer med å trekke USA fra atomavtalen innen 12. mai, dersom den ikke blir reforhandlet slik han ønsker.

– Dersom USA forlater atomavtalen, kommer de til å angre som aldri før i historien, sa Rouhani i en TV-tale søndag.

– Trump må forstå at vårt folk står samlet, sionistregimet (Israel) må forstå at vårt folk står samlet, fortsatte Rouhani.

Holder sin del

Atomavtalen med Iran ble forhandlet fram av Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland, Russland og USA, ledet av president Barack Obama.

Den trådte i kraft i 2016 og overvåkes av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som har slått fast at Iran holder sin del av avtalen.

Rouhani sier ikke hvilke reaksjoner USA kan vente dersom landet trekker seg fra avtalen, men han opplyste søndag at nødvendige ordre er gitt til den iranske atomenergikommisjonen.

Gjengjelder

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif sa i forrige måned at iran trolig trekker seg fra avtalen dersom USA gjør det.

– Dersom USA trekker seg fra atomavtalen, vil de umiddelbare følgene mest sannsynlig bli at Iran gjengjelder dette og trekker seg fra avtalen. Da vil det ikke lenger være noen avtale, sa Zarif.

Atomavtalen sikrer internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet, mot at vestlige land opphevet sine økonomiske sanksjoner mot landet.(Vilkår)