Søndag skrev Aftenposten at deler av styret i Innovasjon Norge ikke lenger har tillit til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Samme dag trakk styreleder Per Otto Dyb seg med umiddelbar virkning.

– Styret har tillit til administrerende direktør så lenge ikke noe annet er behandlet i styret, sier Jørand Ødegård Lunde som er konstituert styreleder i Innovasjon Norge, til E24.

Dybs beslutning skyldes ifølge Aftenposten at han mener at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har overkjørt styret i en prosess der administrerende direktør Traaseths videre skjebne som toppsjef er eneste tema.

I en epost avviste Røe Isaksen at det har skjedd en endring siden hans forgjenger Monica Mæland (H) mente det var styrets oppgave å vurdere stillingen til direktøren.

– Det er alltid styret som er ansvarlig for ansettelsesforholdet til daglig leder i et selskap. Så også i Innovasjon Norge. Det er ingen endring i departementets holdning til dette, skriver Isaksen i eposten, som også NTB har fått tilgang til.(Vilkår)