Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters har tatt opp syv nye næringsmiljøer. Ett av dem blir landets første næringsklynge for finansteknologi.

De nye miljøene får status som Arena eller «Norwegian Centres of Expertise», heter det i en pressemelding fra Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge som står bak klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

En næringsklynge er en samling av de internasjonalt konkurransedyktige næringene i et land, og har som mål å bidra til å øke konkurranseevnen til virksomheter som er del av en klyngen.

– Hard konkurranse

– Norsk næringsliv er i verdensklasse på mange områder, men det er hard konkurranse. Vi må være et skritt foran konkurrentene våre. Samarbeidet gjennom klyngene viser at det er mulig for norske bedrifter å være i front internasjonalt, sier næringsminister Monica Mæland (H).

I alt fem nye klynger får Arena-status: Finance Innovation i Bergen, Arena Oslo–The Smart Event City, Arctic Cluster Team i Nordland, Arena Smart City i Stavanger og Tequity Cluster i Trondheim.

Førstnevnte er det første prosjektet i næringsklyngen innenfor det nye forretningsområdet FinTech – finansteknologi.

– Det er meget gledelig at virkemiddelapparatet anerkjenner det mulighetsrommet som ligger i og rundt aktørene i finans og it i Bergen, sier en av initiativtagerne bak Finance Innovation, seriegründer Henrik Lie-Nielsen til Sysla.

Avanserer

To miljøer avanserer til status som «Norwegian Centre of Expertise», iKuben–Rapid Transformation i Molde og NCE Energy Technology–tidligere Arena Subsea Valley, mens Norwegian Fashion Hub og Norwegian Smart Care Cluster får forlenget status som Arena-prosjekter for to nye år.

I gjennomsnitt mottar de nye NCE-klyngene fem millioner kroner i året i støtte, mens Arena-prosjektene får rundt 2,2 millioner kroner. Totalrammen i år er på 190 millioner kroner.(Vilkår)