For to år siden fremsto Stavanger-selskapet Zaptec som en regnskapsmessig katastrofe. Over 80 millioner kroner var tapt på to år, knyttet til et produkt som måtte fases ut. Halvparten av de 38 ansatte forsvant. Nå kan Tananger-investoren Lars Helge Helvig glede seg over en dramatisk snuoperasjon i selskapet der han eier over 40 prosent av aksjene. En ny satsing har gitt omsetning på 100 millioner kroner, nesten en femdobling på to år, og rundt 20 millioner kroner i pluss i 2018.