Den populære personbiltjenesten Uber Pop ble satt på pause i Norge i oktober. Nå jobber Uber for et comeback.

– Jeg ville elsket å få vanlige «ubere» der, men det avhenger av myndighetene og hvorvidt vi kan få samarbeidspartnere som er gode for alle parter. Vi jobber hardt med det, sier Uber-sjef Dara Khosrowshahi til DN i Los Angeles.

Han ville selv møte statsminister Erna Solberg i Davos i januar, men fikk nei. Samtidig jobber Uber fortsatt opp mot norske myndigheter og politikere. Regjeringspartiet Venstre har mottatt flere henvendelser etter at det gikk i regjering.

Uber ville blant annet møte klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Her er han på landsmøtet til Venstre i år.
Uber ville blant annet møte klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Her er han på landsmøtet til Venstre i år. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Tok opp uenighet i regjeringen

«Venstre er nå i en nøkkelposisjon til å utforme nytt taxiregelverk. Vi skjønner at det kan være uenighet innad i regjeringspartiene i denne saken».

Det skriver Kristian Yde Agerbo, ansvarlig for samfunnskontakt i Uber i en epost DN har fått tilgang til. Den ble sendt til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) 23. februar.

«Først vil vi gratulere deg og Venstre med en fremtidsrettet og liberal regjeringsplattform», skriver Agerbo innledningsvis.

– Ny teknologi på transportområdet rommer et stort potensial for å senke CO2-utslippene, og derfor vil vi også gjerne ha dialog med klima- og miljøvernministeren, sier Ubers sjef i Norge, Carl Edvard Endresen, om hvorfor selskapet ville møte Elvestuen.

Uber ønsket å presentere sine innspill til ny yrkestransportlov for statsråden, men fikk i stedet møte politisk rådgiver Marit Vea 25. april, opplyser departementet til DN.

Dialog med departementet

Uber håper å komme tilbake når endringene i regelverket for drosjemarkedet kommer på plass. Samferdselsdepartementet begynte med dette arbeidet i desember. Endresen forteller at selskapet fortsatt er i kontakt med Samferdselsdepartementet.

– Uber har gitt innspill til en ny yrkestransportlov, og har hatt løpende dialog med Samferdselsdepartementet, sier Endresen.

Venstres regjeringskollegaer i transportkomiteen var begge positive til Ubers innspill til ny transportlov da det kom i februar.

Samtidig understreket både transportkomiteens leder Helge Orten (H) og Tor André Johnsen (Frp) at man måtte avvente forslaget om lovendring fra departementet.

Samferdselsdepartementet opplyser at det tar sikte på å sende et høringsnotat ut i løpet av høsten 2018.

– Etter offentlig høring må forslag til lovendringer fremlegges for Stortinget på vanlig måte. Departementet har mottatt flere innspill til det ovennevnte arbeidet, herunder fra Uber, skriver seniorrådgiver Tor Livius Midtbø i en epost.

Har kontaktet flere

Elvestuen er ikke den eneste i Venstre Uber har kontaktet. Statssekretær Audun Rødningsby ved Statsministerens kontor fikk en lignende epost samme dag som statsråden.

«Først vil vi gratulere deg og Venstre med gode gjennomslag i regjeringsplattformen», åpner eposten, før Ubers Agerbo ber om et møte for å få innspill og tilbakemeldinger.

Rødningsby takket nei til møtet. Partifellen og stortingsrepresentant Jon Gunnes sa ja til et møte i mars.

– Hvis Uber tilpasser seg regelverket, er de hjertelig velkommen tilbake til Norge, sier han.

Gunnes beskriver møtet i mars som fint, og sier at partene informerte hverandre om sine forskjellige synspunkter.

Elvestuen, Gunnes og Rødningsby var før jul til stede på en samling med de borgerlige partiene der de diskuterte taxipolitikken med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Venstre vil være med og bidra i utformingen av den nye politikken for taximarkedet. Jeg har ikke fått noen tilbakemelding fra statsråden eller departementet, så jeg er spent på hva de kommer frem til, sier Gunnes. (Vilkår)

I 30 år har Arne Aasan (81) målt nedbør
Dag ut og dag inn har Arne Aasan i Mosvik i Trøndelag hentet nedbørsbeholderen i hagen og meldt inn målingene til Meteorologisk institutt.
01:40
Publisert: