Hittil har de over 200 små og store sykdommene med fellesbetegnelsen kreft blitt behandlet på omtrent samme måte. Kirurgi, kjemoterapi (cellegift) og stråling er de vanligste behandlingsmetodene.

– Med dagens cellegiftterapier behandler man hele kroppen, En forsvinnende liten del av medisinen treffet selve målet, kreftcellene den skal eliminere, sier Per Sontum i Phoenix Solutions, ett av selskapene knyttet til Oslo Cancer Cluster som holder til ved Radiumhospitalet.

Han har Andrew Healey og Svein Kvåle med seg på eiersiden, alle med bakgrunn fra GE Healthcare og Nycomed.

Bildet viser spredningen av cellegift i en mus med prostatakreft. Cellegiften er tilsatt et stoff som gjør at den lyser opp. Bildet til høyre viser effekten av målrettet behandling hvor 200-300 prosent mer av cellegiften treffer svulsten.
Bildet viser spredningen av cellegift i en mus med prostatakreft. Cellegiften er tilsatt et stoff som gjør at den lyser opp. Bildet til høyre viser effekten av målrettet behandling hvor 200-300 prosent mer av cellegiften treffer svulsten. (Foto: Phoenix Solutions)

Phoenix Solutions utvikler metoder for å gjøre medisinen mer treffsikker.

– En av utfordringene man har er å få medisinen ut av blodstrømmen og inn i vevet der kreftcellene sitter. Vi har utviklet et konsept som kalles Acoustic Cluster Therapy (ACT) som løser dette problemet, sier Sontum.

Bobler mot kreft

ACT er enkelt fortalt å injisere cellegift i blodstrømmen som før, men sammen med cellegiften injiserer man også en helt spesiell formel av mikrobobler. Ved hjelp av ultralyd rettet mot området der kreften sitter, begynner boblene å vibrere og utvide seg. Når de blir store nok, strekker de veggene i blodårene slik at de blir porøse og cellegiften kan trenge gjennom blodåren og inn i det infiserte vevet.

– Dette er egentlig en rent mekanisk metode som gjør eksisterende medisiner mer effektive. Cellegift er relativt rimelig, det samme er ultralyd, så her ser vi et stort potensial for å kunne hjelpe mange kreftpasienter uten at det trengs avansert, stort eller dyrt utstyr, sier Sontum.

– Dette er et stort fremskritt for kreftbehandling. Man får mer effektiv medisinering, samtidig som pasienten slipper de omfattende bivirkningene som cellegift har i dag. Det betyr langt høyere livskvalitet for pasienten, sier Ketil Widerberg, daglig leder for Oslo Cancer Cluster.

ACT-metoden er ikke begrenset til cellegift og kreft. Den kan brukes til alle typer terapi hvor medisin trenger å gå fra blodårene over i ulike typer vev og organer.

– Kirurgi vil fortsatt være en viktig behandlingsform for kreft, og ved hjelp av målrettet behandling vil man kunne gjøre flere pasienter operable ved å først redusere kreftsvulsten rundt vitale organer der det ellers ville vært for risikabelt å operere, sier Sontum.

Lignende metoder for målrettet behandling er under utvikling flere steder i verden, men de norske forskerne har nådd flere milepæler andre ikke har klart.

– Vi har blant annet klart å penetrere blod-hjernebarrieren. Blodåreveggene i hjernen er de tykkeste og vanskeligste å penetrere i hele kroppen, og det har til nå vært tilnærmet umulig å få medisin ut i selve hjernevevet, sier Sontum.

Forbedret behandling

Phoenix' teknologi kan også nå frem til bukspyttkjertelen, en av kroppens dypeste og minst tilgjengelige organer.

– Dette er veldig viktig fordi kreft i bukspyttkjertelen er nesten umulig å behandle. På dette området har ikke skjedd noen utvikling i prognosen på flere tiår. For denne sykdommen er det en omtrent 85 prosent dødelighet, først og fremst fordi den sjelden oppdages før den har kommet ganske langt, og da er svært lite sensitiv for medisinering, sier Steinar Aamdal i Ultimovacs.

Han har over 20 års erfaring som lege og forsker på kreftområdet.

Brystkreft, prostatakreft og tarmkreft er også områder hvor forskerne tror ACT-konseptet kan gi sterkt forbedret behandling.

– I våre forsøk på mus med prostata eller brystkreft, ga ACT en svært vesentlig forbedring i den terapeutisk effekten av ulike legemidler. For prostata-studiet overlevde 100 prosent av forsøksdyrene som ble behandlet med ACT og kjemoterapi, sammenlignet med null prosent for dem som bare fikk kjemoterapi. Ikke bare overlevde de, to av tre ble helt kreftfri, sier Sontum.

Phoenix Solutions planlegger oppstart av klinisk utprøving mot slutten av året.(Vilkår)

Dette huset bjeffer
Produksjonssjef Stein-Erik Wille i smarthusløsningen Hitch våkner til nytraktet kaffe hver morgen. I et hus som kan lage bjeffelyder.
02:59
Publisert: