Fra et kontor på rundt seks kvadratmeter i et gründerkollektiv på Fredensborg i Oslo sentrum, utfordrer Brage Eriksen og Espen Hinsch gigantene i markedet - særlig Swix - med smørebukken de utviklet som BI-studenter.

Oppstartsselskapet Happy Norwegians oransje «kasser» finnes nå i 110 norske sportsbutikker og de jobber med eksport til syv andre land denne sesongen. Men nå utfordres de selv – gjennom en klage på deres patent.

I januar fikk nemlig Happy Norwegian innvilget patent på smørebukken sin, men på siste mulige dag kom det inn en «innsigelse», et forsøk på å få patentet annullert.

Avsenderen var Onsagers, et selskap som representerer Swix, som nå har skiftet navn til Brav. Det eies igjen av Ferd og Johan H. Andresen, som har engasjert seg for ungt entreprenørskap.

– Det er veldig inspirerende å se Johan H. Andresen holde foredrag, og vi fikk sjokk da vi så hvem som sto bak klagen, sier gründerne, som mener fremgangsmåten stemmer dårlig med Ferds engasjement for unge gründere.

Solgte «alt»

Eriksen og Hinsch har startet selskapet med små midler og uten investorpenger.

– Vi solgte unna seilbrett og alt vi hadde og hadde ikke penger til å betale hundretusener til å skrive en patentsøknad, sier Eriksen, som sier de skrev søknaden selv, med noe hjelp av advokatvenner.

Forhåndssalg og noe offentlig støtte gjorde selskapet i stand til å ta opp ett lån på 700.000 kroner de er solidarisk ansvarlige for, og de fikk en kassakreditt på 900.000 kroner, som holdt til å få produktene på markedet.

Nå frykter de at det blir dyrt å forsvare patentet, fordi de ser seg nødt til å bruke patentadvokat.

– Vi trodde det å søke patent er mulig for sånne som oss, som ikke har råd til advokater som koster mange tusen kroner timen. Og ja da er det ikke juristspråk hele veien, og det er en av tingene de henger seg opp i, sier Hinch.

– Ønsker dem alt vel

– Det er ikke for å ødelegge for noen, men for å sørge for at andre ikke skaper begrensninger for oss med løsninger som allerede er kjent, sier Christian Gløgård, som har ansvar for forskning og utvikling i Swix.

Han sier initiativet for klagen kom fra deres patentadvokater, som skal beskytte deres interesser.

– Dette er ikke til hinder for at Happy Norwegian kan fortsette å selge produktene sine. Det er kun patenteringen vi har klaget på, sier investeringsdirektør Trond Solberg i Ferd, som også er styreleder i Brav.

Han sier slike klager er normal prosedyre når Brav mener teknologien det søkes patent på er kjent fra før.

– Vi har et stort engasjement for unge entreprenører og ønsker Happy Norwegian alt vel, understreker han.

Løst mot fastskrudd

Hvis prinsippene bak et patent er kjent fra før, skal man ikke kunne patentere dem. Onsagers, selskapet som har skrevet innsigelsen for Brav, lister opp seks eksempler på eldre produkter de mener gjør patentet ugyldig, blant dem Swix' eget bord.

Happy Norwegians produkt består av to separate «kasser» i plast der ingenting skrus fast. Kassene står støtt mot underlaget takket være det som i patentet beskrives som et «friksjonsmateriale» på undersiden, og et par ski kan legges fritt på oversiden, som også er dekket av gummi. Swix selger smørebord der skiprofiler skrus fast og skiene festes ved hjelp av bindingene.

Ifølge klagen fra Onsagers er aluminiumet i Swix' egne smøreprofiler også et «friksjonsmateriale», selv om disse må skrus fast. Det stilles også spørsmål ved hva som i patentet menes med «undersiden».

Ifølge gründerne har mange av eksemplene Onsager tar opp allerede blitt tatt opp av Patentstyret i søknadsprosessen.

– Veldig mye av det synes vi er urimelig og rart. De hevder at alle materialer er «friksjonsmaterialer» ettersom alle stoffer jo har friksjon. Det er litt rart og derfor trenger vi fagfolk til å vurdere om det er hold i det, sier gründer Brage Eriksen.

Advokat Eirik Rødsand i Onsagers vil ikke kommentere punktene i klagen.

– Jeg synes det er mest ryddig å la Patentstyret behandle innsigelsen. Men man må ikke sammenligne produkt mot produkt, men det som står i beskrivelsen og i patentkravene som definerer oppfinnelsen det er gitt patent på. Det er patentet som angripes, ikke produktet i seg selv, sier han.

Gløgård sier Swix tidligere har distribuert smørestativer som ikke krevde at de ble skrudd fast.

Billigere enn rettssak

Innsigelser er en sikkerhetsventil for andre parter, i tilfelle Patentstyret gjør en feil, sier advokat Rødsand i Onsagers. Han sier patenter kan gi et monopol på en oppfinnelse og mener dette er en rimelig og relativt billig måte å avgjøre uenigheter.

– Jeg skjønner at Happy Norwegian ikke opplever det som en fordel, men uten slike klager måtte man gått til retten for eventuelt å bli kvitt et patent, og det gir mye høyere kostnader, sier han.

Bordet fanger

Søknaden passerte Patentstyrets sjekker etter noen runder, men et av ankepunktene mot den er at den originale søknaden hadde mangler. Patentjurist Marianne Rørvik i Patentstyret sier hun ikke kan uttale seg spesifikt om pågående saker, men bekrefter at søknader ikke kan endres underveis slik at man søker patent på noe som ikke fremgikk av den opprinnelige søknaden.

– Er det slik at «bordet fanger» og det kan straffe seg å prøve seg uten patentadvokater?

– Det er ikke så lett å si, men mange opplever det som nyttig å bruke eksperter i prosessen, sier hun.

Hun sier Patentstyret gjør grundige undersøkelser, men ser gjerne at flere kommer med innsigelser, ettersom disse ordningene skal bidra til at patenter ikke blir gitt på feil grunnlag. Hun har ingen statistikk for hvor mange patenter som oppheves etter slike innsigelser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se hvor mange forsøk Bård Tufte Johansen trengte for å levere Nytt på nytt-vitsen
Hvor vanskelig er det å være komiker med fullsatt tv-studio?
02:09
Publisert: