Direktør Morten Balterzen i Finanstilsynet sier tilsynet vil gjøre alt det kan for å unngå at Norge faller tilbake til gjeldstilstandene som utspilte seg i Norge for rundt 25 år siden.

I går sendte han et brev til Finansdepartementet med forslag til tiltak som kan redusere gjeld i husholdningene og minske boligprisveksten.

- Bankkrisen hadde store samfunnsøkonomiske kostnader. Det var et stort tap av produksjon og arbeidsplasser. Det førte også til betydelige belastning for mange husholdninger som fikk gjeldsproblemer, sier Balterzen til DN.

Frykter systemkrise

Direktøren understreker at Finanstilsynet i brevet til departementet kun peker på risikoen som ligger i høy boligprisvekst og gjeldsvekst i husholdningssektoren. Anbefalingene er gitt på de premissener.

- Vi påpeker en risiko for finansiell ustabilitet, men utarbeider ikke økonomiske prognoser, forklarer han.

- Kan man trekke en parallell tilbake til bankkrisen, og tenke oss at dette kan bli konsekvensen denne gangen også?

- I verste fall kan det ende i en systemkrise som vil innebære store kostnader, slik mange land nylig har erfart. Men det betyr ikke at vi spår en systemkrise. Det foreligger en risiko for finansiell ustabilitet, og her er det snakk om å være føre var for å redusere denne risikoen, sier Balterzen.

Usosial løsning

Det siste døgnet er innspillene fra Finanstilsynet til Finansdepartementet blitt svært omdiskutert. Enkelte mener forslagene rammer dem som har minst, og dermed vil føre til usosial boligpolitikk ved å skape et økt klasseskille.

- Hva tenker du om den påstanden?

- Når vi skal bruke virkemidler som skal bidra til å begrense tilbudet av kreditt, er disse rettet inn for å redusere risikoen for lånesøkere som i utgangspunktet er mest sårbare, enten ved fall i inntekt, lavere rente eller kraftig boligprisfall. Når banker stresstester kunder, så er det for å redusere risikoen for at de ikke har tilstrekkelig buffer dersom rentene skulle øke eller inntektene falle.

Han legger til at en begrenset belåningsgrad er for å redusere risikoen for kundene som har liten egenkapital og som derfor vil bli rammet av et kraftig boligprisfall dersom det skulle skje.

- Hadde du selv problemer med å komme inn på boligmarkedet som ung?

- Privatøkonomien min vil jeg ikke kommentere.

 

Les også: SISTE: Storbritannia kutter oljeskatten

- De er villige til å gå ekstremt langt

Hun er nytt styremedlem i Statoil

– 600 millioner feil vei  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.