Tidligere Auto-Forum-sjef Geir Bråthen anket en bedrageridom fra Drammen tingrett fra januar 2016. Nå er ankesaken behandlet i Borgarting lagmannsrett og Bråthen ble nok en gang funnet skyldig i begge punkter i tiltalen. 

Bråthen er dømt til tre års fengsel og til å betale erstatning til Skatteetaten på 1.225.000 kroner samt saksomkostninger til det offentlige på 20.000 kroner.

– Vi har akkurat mottatt dommen og ikke hatt anledning til å se på detaljene, men registrerer at lagmannsretten har dømt på et annet grunnlag enn tingretten. Vi mener flere sentrale beviser ikke er trukket frem i dommen og burde vært tillagt større vekt, sier advokat Christian Flemmen Johansen som representerer Geir Bråthen.

Investor og Europris-arving Dag Høili skal ifølge dommen ha investert 16,5 millioner kroner i bruktbilfirmaet Auto-Forum etter å ha blitt forelagt et 2011-regnskap som viste seg å ikke stemme med virkeligheten.

Våren 2012 overførte Høilis aksjeselskap Limited Supercars & Yachts tre luksusbiler av merket Koenigsegg til en verdi av 16,5 millioner kroner mot 45 prosent av aksjene i Auto-Forum. Aksjekjøpet inkluderte et lån på 3,2 millioner fra Høilis selskap. Høili har i retten forklart at det var luksusbilforhandler Auto-Forums sterke 2011-regnskap som foranlediget investeringen.

Les DNs dokumentar om Auto-Forum: Luksusbilfellen

I ettertid ble regnskapet korrigert og overskuddet etter skatt redusert fra omkring seks millioner kroner til 488.180 kroner. Auto-Forums varelager viste seg ikke å stemme og verdien av luksusbilene og utstyret ble kuttet fra 15,4 til 7,7 millioner kroner i det korrigerte regnskapet.

– Det synes som lagmannsretten har misforstått det økonomiske forholdet mellom Geir Bråthen og Auto-Forum, og hvordan dette ble håndtert. Her vil det bli behov for å få dette bedre opplyst i en eventuell anke, sier Johansen.

– Så saken vil bli anket?

– Jeg legger til grunn at saken vil bli anket, men må få tid til å snakke med min klient om dette, sier Johansen.

– Hva sier Geir Bråthen til dommen?

– Han er sterkt uenig i dommen, og fastholder at han ikke har gjort noe galt, sier Johansen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Kun rått hvis det blir suksess
Aksel Lund Svindal om millionsatsingen på klær, sin styrke, flaks og skaden
01:53
Publisert: