Grunde Eriksen var blant dem som tidlig så potensialet i forbrukslånsbanken Bank Norwegian, og råd fra Eriksen sikret kunder som milliardæren Torstein Tvenge store gevinster etter hvert som bankaksjen føk til værs på børs. Nå har Eriksen fått med mange av sine tidligere kunder i investeringsselskapet Altitude Capital, som heller ikke gjør det så verst.

Etter kostnader fikk investeringsselskapet en avkastning på rundt 20 prosent i fjor, og gjorde det dermed bedre enn Oslo Børs som etter det Børsen selv beskrev som «et sjeldent godt børsår» steg 19 prosent.

Grunde Eriksen slår ikke om seg med adjektiver.

– Jeg er godt fornøyd, er hans korte kommentar til fjoråret.

Selskapet rapporterte et resultat før skatt på 24 millioner kroner etter fjoråret.

– Jeg er irritert på meg selv for at jeg ikke har fått med meg mer av oljeserviceoppgangen, sier han.

Også skuespiller Thomas Giertsen, tidligere oljegründer Geir Hjellvik, næringslivstoppen Endre Ording Sund og Tvenges sønn Magnus er blant investorene i Altitude Capital.

Fortsatt bank

Selv om Eriksen og Altitude Capital har breddet ut investeringene, og er blitt store i mange oppstartsselskaper og unoterte aksjer, består forbrukslånsbanker fortsatt som en stor del av porteføljen. Eriksen er ikke overrasket over at forbrukslånsbankene fosser videre, men sier han er overrasket over multippelkontraksjonen og den svake kursutviklingen.

– Jeg har fortsatt mye i Bank Norwegian og mye i Komplett Bank.

– De tjener veldig godt med penger, markedet vokser og selskapene fortsetter å ta markedsandeler. Det er ganske utrolig at man kan kjøpe selskaper med såpass god historikk og med den lønnsomheten til så lave multipler, sier Eriksen.

Av porteføljen utgjør kortsiktige markedsaksjer litt over 200 millioner kroner, mens unoterte investeringer utgjør 75 millioner kroner. Ved årsskiftet hadde selskapet også 16 millioner i banken.

Shortposisjoner for 100 mill.

Eriksen og Altitude Capital satser ikke bare på aksjeoppgang. Ved utgangen av 2017 hadde Eriksen såkalte shortposisjoner for totalt 100 millioner kroner.

Dette er posisjoner som vil gi gevinst dersom kursene faller. Eriksen vil ikke si noe om hvilke instrumenter han shorter.

– Det er en kombinasjon av selskaper jeg synes er overpriset og selskaper jeg mener makromessig har en stor nedside. Særlig har jeg shortet for å hedge risikoer for mine andre investeringer, sier han, og viser særlig til at han ønsker å sikre seg mot endringer i renter og oljepris.

Ønsker høyrisiko

– Generelt er Altitudes investeringer med en høy risiko, mange unoterte innehav og selskaper med lite likviditet i aksjene, sier Eriksen.

– Hvorfor legger du deg på den strategien?

– Det er der jeg føler meg mest komfortabel, det er der jeg finner de føler jeg finner selskapene med best avkastning versus risiko som andre ikke har funnet ennå.

Eriksen trekker frem elektronikkprodusenten Kitron, som blant annet leverer utstyr til amerikanske F-35-jagerfly. Kitron-aksjen har steget med nesten 30 prosent det seneste året.

Nå er han bekymret for handelskrig. Han tror markedsaktørene har undervurdert betydningen av konfliktene mellom USA, Kina og EU.

– Det har vært skremmende lite respons på børsene, det var en liten reaksjon i to dager før det var tilbake igjen.

– Selv er jeg mer bekymret, jeg tror vi kommer til å få større reaksjon enn ventet. De sekundære effektene er ikke priset markedet slik som container og transport er, sier Eriksen

Tidoblet på kreftforskning

Blant unotert-satsingene til Altitude, er Vaccibody – et kreftvaksine-selskap.

– Jeg var med på å hente penger til de i 2014 med Arctic Securities og de har klart seg utrolig godt med den kapitalen de fikk og startet med. Siden jeg gikk inn i Vaccibody, har kursen gått tigangen.

I tillegg til vaksineselskapet er investoren godt fornøyd med det danske selskapet Atlantic Sapphire. Selskapet startet som et norsk økologisk fiskeoppdrett, men er i dag et landbasert fiskeoppdrett i Miami.

– Samlet er Vaccibody og Atlantic Sapphire to av mine beste investeringer de siste årene.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Bra billigbobler
Har du invitert mange på fest i sommer? Da er dette boblene for deg.
01:17 Min
Publisert: