Hittil i år er det registrert 52.345 nye personbiler i Norge. Det er en nedgang på 4,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Men ifølge et ferskt analysenotat fra DNB Markets er det ingen grunn til engstelse, for de makroøkonomiske utsiktene peker i retning av fortsatt høy omsetning.

Samlet sett havnet salget i fjor på nesten 180.000 biler, det høyeste som noensinne er registrert. I desember var salget det høyeste siden mai 1986, og ifølge DNB Markets skyldtes dette blant annet regjeringens budsjettforslag om å oppheve fritaket for engangsavgift på elbilene fra årsskiftet.

– Stortinget sørget senere for at dette forslaget ikke ble noe av, men da hadde nok mange allerede valgt å fremskynde sine kjøp, heter det i notatet som er skrevet av seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

Ved årsskiftet ble også vektfradraget for ladbare hybridbiler senket fra 26 til 23 prosent, noe som skal strammes ytterligere inn fra og med 1. juli.

Her ser du avgiftsendringene i juli: Denne bilen blir 44.000 kroner dyrere dnPlus

Elbiler på vei

Ved nyttår var det er markant fall i markedet. Både januar og februar bød på svake bilsalgstall, før det tok seg opp i mars og april.

– Dette indikerer at den svake starten på året var midlertidig og drevet av avgiftsendringene, skriver Magnussen.

Han tror på ytterligere styrking av salget av lav- og nullutslippsbiler ettersom det kommer flere modeller på markedet, i tillegg til signaler om at fordelene videreføres. Hittil i år er nesten 50 prosent av bilene registrert ladbare hybrider eller elektriske biler.

Spesielt elbilandelen vokser mye og er oppe på 27,4 prosent så langt i år, det er over 50 prosent mer enn i samme periode ifjor.

– Det er lite som tyder på noen markert endring i subsidiene av el- og hybridbiler med det første, men etter hvert blir bortfallet av statens inntekter så store at avgiftsfritakene vil måtte trappes ned. Det vil komme nye avgiftsendringer i flere runder fremover, spesielt fra 1. januar 2019 – som vil kunne påvirke salget av nye biler, heter det i notatet.

Mercedes-Benz EQC kommer i 2019.
Mercedes-Benz EQC kommer i 2019. (Foto: Mercedes-Benz)

Allerede i juni kommer nye bilmodeller som vil prege norske registreringsstatistikker. Elbilene Jaguar I-Pace og den mindre og rimeligere Hyundai Kona entrer det norske markedet før fellesferien, og har allerede flere tusen interessenter.

Det samme har flere andre biler som kommer neste år. Audi E-tron, Mercedes EQC, Porsche E-Mission og BMW iX3 er alle modeller som vil slå godt an i det norske markedet.

Venter moderat nedgang

Makroøkonomiske tall ser også stadig sterkere ut, og både veksten i fastlandsøkonomien, en høy oljepris, en arbeidsledighet som fortsetter å falle og en lønnsvekst som sikrer god vekst i realinntektene, oppveier for en eventuell renteoppgang til høsten, påpekes det i notatet.

– Makrobildet peker dermed isolert sett i retning av et enda sterkere bilmarked fremover, selv om mange andre forhold kan forstyrre bildet, skriver Magnussen.

DNB Markets anslår årets bilsalg til å ende på 152.400 biler, i tillegg til en bruktimport på nesten 17.000 biler. I 2019 tror Magnussen på en moderat nedgang i nybilomsetningen, men en oppgang i bruktimporten, fordi kronekursen vil styrke seg. Først i 2020 vil de negative effektene av renteoppgangen tilta noe, og føre til en videre nedgang i bilsalget, heter det i notatet fra DNB Markets.

I januar slapp Opplysningsrådet for veitrafikken sin prognose for bilsalget i 2018. Den var noe høyere med 157.700 nye biler, men dette var før de svake tallene for januar og februar var klare.

Kilde DNB Markets(Vilkår)


- Selve rosinen i pølsa
Porsche Cayenne Turbo er helt ny under skallet. Det ser bare ikke slik ut.
02:02
Publisert: