Elbilene har en markedsandel i nybilsalget i Norge på nesten 20 prosent, mens politikerne har som mål at alle biler som registreres i 2025 skal være nullutslippsbiler. Som sjef for norske elbilister, er Christina Bu i Japan på fabrikkbesøk hos Nissan og premiere for den nye generasjonen av Leaf som er den mest solgte elbilen i Norge. Denne uken åpner portene til den store bilutstillingen i Frankfurt, der det er ventet enda flere elektriske nyheter.

1. Hvilke forventninger har du til denne utstillingen?

– Vi har store forventninger til Frankfurt-messen. BMW har nettopp gått ut og kunngjort at de kommer med 25 ladbare biler, hvorav 12 er elbiler. Det er mange de siste månedene som har kommet med slike uttalelser. Vi forventer at flere vil vise frem noe.

2. Klarer Norge å nå målet om kun utslippsfrie nye biler fra 2025?

– Jeg tror det er fullt mulig. Men det er ambisiøst, det er kun syv og et halvt år til, og mye må på plass for å klare det. Vi må beholde fordelene lenge nok. Nordmenn kjøper større familiebiler og suver. Bilprodusentene må levere biler som nordmenn ønsker seg. Jeg opplever at det er bred enighet om å nå 2025-målet. Jeg er nesten litt overrasket over hvor tydelige mange av politikerne er, men de er utydelige på hva slags virkemidler som må brukes.

3. Elbilsalget i Europa øker, selv om markedsandelen kun er på 0,9 prosent. Når kommer de skikkelig etter oss i Norge?

– Det er på gang. Det vokser i samme tempo som det gjorde i Norge for seks-syv år siden. Vi merker det for vi får langt mer oppmerksomhet i år. Vi står foran et paradigmeskifte. En fordel er at de blir hjulpet av bedre biler.

4. Hva tenker dere om at det nå er lange ventelister på mange av elbilene som har kommet?

– Det er kjempeproblematisk, og en utfordring vi står overfor for å nå 2025-målet. Vi sier til de produsentene som er nye på dette, at de må komme ordentlig når de kommer med en bil. Det kan bli et større problem fordi andre markeder etter hvert melder seg på.

5. Hva er det viktigste politikerne må gjøre for å ta imot alle de nye elbilene?

– Det er to ting. Vi må ha en voldsom opptrapping når det gjelder å legge til rette for lading. Til dette behøves ikke kun offentlige penger, men det må planlegges. Det andre er at politikerne må forstå at det er viktig med for eksempel stor differensiering av bompenger, i tillegg til at nullmoms og fritak for engangsavgift må bevares. Det mangler mest på å forstå behovet når det gjelder lading. Det må planlegges på en bedre måte. Vi har et delmål om 400.000 elbiler i 2020, da trenger vi 3000 nye hurtigladere innen 2020 for å betjene de bilene.(Vilkår)

Her er Nissans første skritt mot selvkjørende biler
En nyhet mange har ventet på er endelig avduket i Japan. Nye Nissan Leaf har avansert kjøreassistanse, som blant annet vil gjøre det lettere å parkere.
00:33
Publisert: