I januar i 2017 var registreringstallene for nye personbiler de høyeste på 2000-tallet. I januar i år har salget falt med 30 prosent, da det bare ble registrert 9.207 nye personbiler i Norge. Det er det laveste tallet siden 2009.

Opplysningsrådet for veitrafikken holder styr på det norske bilsalget, men administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen har vanskeligheter med å finne forklaringen på det brå fallet i januar.

1. Hva har skjedd?

– Det er temmelig slapt. Det er nedgang over hele linjen. Det er nok en sammensatt situasjon. Noe skyldes innspurten i desember, der noen importører ønsker å registrere biler for å oppnå en plassering eller bonus. Det kan også ha med leveringssituasjonen å gjøre, at det ikke har kommet tilstrekkelig antall biler til landet. Det som er forunderlig er at det er stor nedgang på alle bilmerkene. Vi vet at kontraktsinngangen er god, spesielt for dem som har elbiler. Det kan også være at vi ser konsekvensen av at diesel- og bensinbiler faller i verdi, slik at folk ikke får realisert et nytt bilkjøp. Det er en situasjon vi sjelden har sett, så vi må nok vente litt før vi konkluderer. Det var jo heller ikke noen store avgiftsendringer som kan forklare det.

2. Ladbare hybrider faller mer enn bensinbiler. Hvorfor det?

– Vi vet egentlig ikke, men det kan ha med leveringssituasjonen å gjøre. Og vi skal ikke undervurdere oppmerksomheten som disse bilene har fått gjennom mediene. Det har vært snakk om at de ikke er så bra som man trodde. Markedet oppfører seg litt annerledes enn vi hadde trodd, men i fjor var registreringene av ladbare hybrider kunstig høyt.

3. Selv elbilsalget er synkende?

– Antallet er synkende, men jeg tror det er et forbigående fenomen. Vi tror at elbilsalget blir bedre enn i 2017. Dette har mye med leveringssituasjonen å gjøre.

4. Næringsandelen er opp. Hva skyldes det? Og er ikke økt næringsandel et tegn på økonomisk nedgangstid?

– Økningen skyldes først og fremst privatleasing. Det har økt voldsomt i popularitet. Og vil nok øke enda mer så lenge vi har en situasjon med mye teknologiusikkerhet. Det er et tegn i tiden at folk ikke ønsker å binde opp så mye kapital i en bil. Næringslivets kjøp av biler er også litt mindre konjunkturavhengig.

Det er riktig at økt næringsandel før var et tegn på nedgangstider, og vi kan ikke se bort fra det, men det samsvarer ikke helt med de økonomiske signalene ellers i samfunnet med god fart i næringslivet og økt sysselsetting. Samtidig er eierskiftene, altså bruktbilsalget, på vei opp. Det er en markant økning, så det virker som folk kjøper bruktbil fremfor nybil.

5. Dere har spådd 157.700 nye personbiler i år. Må det revideres nå etter den elendige januarmåneden?

– Jeg har begynt å tenke på det, men det er litt for tidlig. Vi vil se på utviklingen i første kvartal, så tar vi det derfra. (Vilkår)

Kate og William på Skam-skolen
Forventningsfulle elever sto klare da det britiske hertugparet William og Kate svingte opp foran Hartvig Nissens skole i Oslo fredag. Hertuginne Kate slo av en prat med Tarjei Sandvik Moe, som spiller Isak i "Skam".
04:36 Min
Publisert: