I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen opp til at momsfritaket for elbiler skrotes, til fordel for en tilskuddsordning.

Tilskuddsordningen skal gi støtte tilsvarende merverdiavgiftsfritak opp til en kjøpspris på en halv million kroner.

«Det innebærer at bare de dyreste elbilene vil øke i pris. Regjeringen vil komme tilbake til den endelige utformingen av ordningen i statsbudsjettet for 2023», heter det i budsjettet.