På Høyres landsmøte i helgen var det knyttet stor spenning til forslaget om å øke engangsavgiften for bensin- og dieselbiler. Forslaget ble til slutt nedstemt.

Stort salg av elbiler, som ikke er avgiftsbelagt i det hele tatt og hybridbilder, som har store avgiftsfordeler, har ført til lavere inntekter for staten.

Både regjeringspartner Frp og forbrukerorganisasjonen Norges Automobil-Forbund (Naf) var svært skeptisk til forslaget.

I et debattinnlegg i DN fredag viser Naf til tall fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), som viser at elbilandelen med dagens avgiftsnivå vil være på 94 prosent i 2025. Ved å øke avgiftene på bensin- og dieselbiler vil elbil-salget ifølge TØIs regnestykker kunne øke til 96 prosent – altså med to prosentpoeng. Naf påpeker at endringen er marginal, og mener derfor forslaget om økte avgifter er ment for å fylle statskassen, ikke for å redde klimaet.

Forutsetter momsfritak

Daglig leder i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm, mener Naf har lurt Høyre-politikerne med sine regnestykker. «Slik lurte Naf Høyre trill rundt: gjemte momsregning på 50 milliarder» skrev Holm i en tekstmelding til DN. Han påpeker at moms på elbil sannsynligvis vil bli innført gradvis fra 2021.

– Scenarioet som Naf hevder gir 94 prosent elbilandel, forutsetter at momsfritaket varer ut 2025. Vi må anta at det blir gradvis innført moms etter 2021, sier Holm til DN.

Han har satt opp et regnestykke som forklarer hvordan staten dermed ville gå glipp av 50 milliarder kroner.

– Hvis vi antar at det selges i snitt 100.000 elbiler per år fra 2021-2025, med en snittpris på 400.000 kroner, vil momsfritak så lenge koste ti milliarder per år, totalt 50 milliarder. Hvis vi antar det økonomiske handlingsrommet ikke gir plass til dette, og at moms gradvis må innføres for elbil, viser Nafs analyse nettopp at avgiften på diesel- og bensinbiler må økes for å oppnå nærmere 100 prosent elbilandel i 2025, sier Holm.

At det etter 2021 skal vurderes å legge moms på elbiler, bekreftet også Høyres finanspolitiske talsmann og leder for finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim til DN tidligere i april.

– Dette er noe som vi ser på for at avgiftssystemet skal være bærekraftig også etter 2025. Men det kommer ikke til å skje i denne stortingsperioden, sa Asheim.

Lurer ingen

– Vi har selvsagt ikke lurt noen. Forutsetningene for tallet til TØI er at elbilfordelene er stabile frem til 2025. Det har vi hele tiden vært åpne på. For Naf har det viktigste vært målet om 100 prosent elektrisk nybilsalg i 2025. Da er det altfor tidlig å snakke om å innføre moms på elbil. Folk vil ha forutsigbarhet. La markedet få virke. Utviklingen i rekkevidde vil gjøre elbil mer og mer konkurransedyktig hver dag, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i Naf.

Hun mener at om målet er 100 prosent elbil, så får man holde seg til det målet, og ikke blande inn et mål om økte avgifter i tillegg.

– Marius Holms ønske om å øke statens avgifter, er ikke et miljøtiltak, det er et forslag for å øke statens inntekter, sier Sagedal, som er glad for at elbilfordelene ligger fast.

Holm mener det er helt nødvendig å øke avgiftene for å nå målene Stortinget har satt.

– Det er helt nødvendig å gradvis begynne øke avgiftene på fossile biler tilbake til det nivået det tidligere har vært på – dersom vi skal nå målet om utslippsfritt nybilsalg, kutte tilstrekkelig utslipp og unngå betydelige bortfall av inntekter til statsbudsjettet, sier Holm.

Høyres finanspolitiske talsmann, avviser også at de er lurt.

– Høyres landsmøte er nok ikke så lettlurte som Holm tror. Faktum er at Høyres landsmøte rett og slett var politisk uenige i forslaget om å øke engangsavgiften nå. Jeg fulgte debatten i salen og de argumentene Holm viser til var ikke en del av den, skriver Asheim i en epost til DN.(Vilkår)

18.000 nordmenn står på liste for denne bilen
Hyundai Kona kommer som elbil i juni, den kommer nok til å bli synlig på norske veier.
01:01
Publisert: