I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen til grunn å beholde bilavgiftene som de er. I nærmest en bisetning nevnes overgangen i målemetodene for utslipp og forbruk fra den såkalte NEDC til den nye og mer realistiske WLTP-syklusen.

I snitt er utslippstallene 20 prosent høyere med den nye målemetoden, sammenlignet med den gamle.

– Det bekrefter det vi fryktet. Det er jo kritikkverdig at regjeringen ikke gir noen signaler om hva de akter å gjøre, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i Naf.

– Egentlig bra

EU er i ferd med å gå over til ny kjøresyklus, som måler bilenes utslipp på en strengere måte enn den gamle metoden. I revidert budsjett heter det:

«Det vart lagt opp til at utsleppsverdiar målte etter ny køyresyklus vil liggje til grunn for berekning av CO2-komponenten frå 2019. I 2018 vert CO2-utslepp målte etter NEDC nytta i avgiftsberekninga. I budsjettframlegget for 2019 vil regjeringa kome tilbake med forslag til overgang til berekning av CO2-komponenten som byggjer på utsleppsverdiar målte etter ny køyresyklus.»

– Det kommer noe som egentlig er bra, men det gir en stor økning på avgiftene. Det er vondt og vanskelig å snakke om. For Europa så handler det om å nå 95-grams målet, for Norge handler det om folks lommebok. Det blir et forbrukerproblem og bilene kan bli 20 prosent dyrere. Vi er nødt til å snakke om dette, slik de har gjort i Danmark. Der er det lovet en teknisk justering som ikke skal ramme forbrukerne. Her dysses det ned. Bilbransjen skjelver, og forbrukerne vet ikke noe om dette, sier Sagedal.

– Får ikke fornying

Hun er spesielt skeptisk til mangel på informasjon ettersom elbilene som kan erstatte de tradisjonelle familiebilene ennå lar vente på seg, og de som kommer er det lange ventelister på.

– Faren med dette er at nybilsalget stuper og folk kjøper heller bruktbiler. Da blir det ikke noe av den fornyingen av bilparken som vi trenger, sier Sagedal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Særegen suv