Hittil har elbiler gått fri av de fleste bompengene her til lands. I Bergen må elbilene nå betale bompenger, og det samme gjelder i Oslo fra 1. juni.

I Nasjonalbudsjettet 2017 ble det åpnet for at fritak fra bompenger for nullutslippskjøretøy kan avgjøres lokalt, men politikerne ønsker en nasjonalt bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn halv takst for konvensjonelle kjøretøy.

I en rykende fersk undersøkelse blant Elbilforeningens medlemmer, svarer halvparten av de rundt 16.000 elbileierne som ble spurt at gratis bompassering er blant de tre viktigste elbilfordelene. Tallene er imidlertid noe ned fra tilsvarende undersøkelse året før.

– For dem som allerede har elbil, går tallene litt ned, og det tror jeg handler om at vi har fått elbiler som er blitt bedre. Jeg tror mange tenker «Jeg vil kjøre elbil uansett», men det selges fremdeles mest biler som ikke er elektriske, så det er veldig viktig at vi får de som kjøper bensin- og dieselbiler med oss, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

Samtidig viser tallene at gratis bompasseringer ikke er like viktig som før. Andelen som ikke ville kjøpt elbil hvis denne fordelen forsvant har sunket fra 41,5 prosent i 2017 til 26,5 prosent i år.

Viktigst for ikke-elbilister

I mars i år la Elbilforeningen frem en annen undersøkelse, som også omfatter folk som ennå ikke har elbil. Der viser bompengefritaket seg som et vesentlig virkemiddel for å velge elbil. Bompengefritak eller -rabatt er det viktigste for 33 prosent av de spurte, kun slått av fritak for engangsavgift og moms.

– For å få med oss de som ennå ikke velger elbil, vet vi at denne fordelen er veldig viktig, sier Bu.

Resultatene viser at gratis eller reduserte bomsatser for nullutslippsbiler fortsatt er blant de viktigste tiltakene for å få flere til å bytte til elbil. Det er mindre viktig for dem som allerede har elbil, men fortsatt svært viktig for dem som skal overbevises til å bytte til elbil i årene som kommer. Bu påpeker at det er store lokale forskjeller.

– I Hedmark og Oppland er elbilandelen kjempelav, det er viktig at vi beholder fordelene der. At det etter hvert kommer bomveier der, tror jeg kan ha en positiv innvirkning på elbilsalget, sier Bu.

Elbilforeningen mener at bomsatsene må justeres lokalt basert på andelen elbiler. I 2025 er målet at alle nye biler være nullutslipp og da mener foreningen at politikerne ikke kan innføre betaling før målet om 100 prosent markedsandel nærmer seg.

– Vi har foreslått 25 prosent bomsats når elbilandelen er 25 prosent lokalt og 50 prosent når elbilandelen er 50 prosent lokalt, sier Bu.

En avgjørende faktor

– Bompengeregningen er en vesentlig kostnad inn i husholdningsbudsjettet til en familie. Det påvirker bilkjøp, og kan til og med påvirke kjøp av bolig. At debatten er heftig er forståelig i og med at den griper sånn inn i familieøkonomien, sier Inger Elisabeth Sagedal, leder for politikk og samfunn i Bertel O. Steen, som blant annet selger Mercedes-Benz, Peugeot, og Kia.

Norske bilimportører merker definitivt at interessen for elbiler er stor, og at bompenger er en viktig årsak.

– Det er en helt avgjørende faktor, spesielt i bynære strøk. Trykket er blitt så stort for vanlig fossile biler, så ved å kjøpe elbil skyver man kostnadene fra bruk til kjøp. Da kan man også kjøpe en dyrere bil enn man ellers ville gjort, sier Sagedal.

Hun fremhever at det er en stor forskjell på by og land her.

– I byer med bomringer er regnestykket tydelig og en viktig del av beslutningen når man skal velge bil. Bompenger er den største driveren for elbilkjøp, sier Sagedal.

Bertel O. Steen alene har omkring 12-13.000 kunder som står på venteliste for nye elbiler fra konsernets bilmerker. For noen av modellene er det lange ventetider før man får bil utlevert.

– Det er spennende å se hvor mange av dem som står på alle lister som ender med kontrakt. I mellomtiden har det blitt et større utvalg av biler, for det skjer mye på elbilmarkedet nå. Dette vil bare fortsette, og i 2020 skjer en eksplosjon. Men da vet vi jo ikke hva som vedvarer av fordeler. Mye kan bli endret etter 2021. Det vi vet om bompenger er at nullutslippsbiler i denne stortingsperioden skal betale maks 50 prosent av andre biler, sier Sagedal.

Hos konkurrenten Volkswagen har de ikke merket noen endring i etterspørselen ennå.

– Dette vil kanskje endre seg når kundene får de første regningene etter økningen i bompenger, skriver sjef for Volkswagen i Norge, Harald Edvardsen-Eibak i en tekstmelding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.