Bernie Ecclestone har på nytt sikret seg kontroll over Formel 1 etter at finansmannen Paul Walsh ikke lenger vil stille som styrelederkandidat i selskapet. Donald Mackenzie, selskapets største aksjonær, hadde utpekt Walsh som favoritt til ledervervet.