I et marked med mye usikkerhet, er det stadig flere som velger privatleasing av bil. Fordelene er forutsigbare månedlige utgifter og at man slipper å selge bilen selv etter endt periode, med de tap det eventuelt gir.

Thomas Iversen, fungerende leder av Forbrukerdialog hos Forbrukerrådet.
Thomas Iversen, fungerende leder av Forbrukerdialog hos Forbrukerrådet. (Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet)

–Det meste tyder på at privatleasing vil fortsette å øke i popularitet. Derfor har Forbrukerrådet sett nærmere på privatleasing, sier Thomas Iversen, fungerende leder av Forbrukerdialog hos Forbrukerrådet.

I fjor ble det ifølge Forbrukerrådet inngått 34.000 private leasingkontrakter, en økning på hele 36 prosent sammenlignet med 2016. Forbrukerrådet hevder de har grunn til å tro at mange forbrukeres kunnskaper om privatleasing er begrensede.

– Vår kartlegging har identifisert syv problemstillinger privatleasere bør være klar over. Blant annet viser det seg at forbruker risikerer å tape startleien hvis leasingbilen blir stjålet, brenner eller må kondemneres av andre årsaker. Den samme risikoen oppstår om forbruker blir nødt til å si opp kontrakten før leasingperioden er over, sier Iversen.

Her er Forbrukerrådets liste over feller, og hvordan du ikke skal gå i dem:

1. Du inngår en dyr og dårlig avtale

Husk at det er totalprisen, som består av startleie, etableringsgebyr og månedsleie for hele leieperioden, du må sammenligne, ikke månedsleien.

Hvordan unngå fellen: Innhent og vurder flere tilbud. Sammenlign totalpris.

2. Du glemmer å gjennomføre service

I tillegg til at du vil bli fakturert for verditapet for en bil uten komplett stemplet servicehefte, vil du måtte betale for servicene du har hoppet over.

Hvordan unngå fellen: Gjennomfør alle forskrevne servicer. Vær oppmerksom på at noen leasingkontrakter har føringer for hvilke verksteder som skal brukes til service.

3. Bilen stjeles, brenner eller kondemneres

Hvis leasingbilen blir stjålet, brenner eller må kondemneres som følge av kollisjon, risikerer du å tape den såkalte startleien.

Hvordan unngå fellen: Inngå avtale med leasingselskap som lover at du får tilbake riktig andel av startleie ved kondemnering. Alternativt kjøp en forsikringsavtale som inneholder startleie-forsikring. Alternativt be om en leasingavtale uten startleie eller med så lav startleie som mulig.

4. Du blir nødt til å si opp kontrakten for tidig

Hvis du blir nødt til å terminere avtalen, vil du tape startleien. I tillegg risikerer du å måtte betale for tap din oppsigelse påfører leasingselskapet, oppad begrenset til seks månedsleier etter at bilen er levert.

Hvordan unngå fellen: Tenk nøye gjennom bilbehov, familiesituasjon og privatøkonomi før du signerer en leasingavtale. Be om en leasingavtale uten startleie eller med så lav startleie som mulig.

5. Du kjører lengre enn avtalt

Hvis du kjører mer enn avtalt, uten å informere leasingselskapet, vil du måtte betale for såkalte «overkjørte kilometer» når du leverer bilen.

Hvordan unngå fellen: Gjør en grundig analyse av ditt kjørelengde-behov før du avtaler kjørelengde.

6. Du får en stor påkost-regning

Når du leverer leasingbilen etter endt leieperiode, vil den bli taksert. Såkalt «normal slitasje» vil bli akseptert, men hvis du har påført bilen «unormal slitasje», vil du måtte betale såkalt påkost.

Hvordan unngå fellen: Be om å få se leasingselskapets retningslinjer for unormal slitasje før du signerer kontrakten. Vurder om retningslinjene er lette å forstå og akseptable. Velg kun leasingselskaper som aksepterer bruk av uavhengig tredjepart ved uenighet om påkost. Behandle bilen minst like pent som om den skulle vært din egen. Hvis du av erfaring vet at du behandler biler på en måte som gir hard slitasje, bør du tenke grundig over om leasing er noe for deg.

7. Gjelder kun elbiler: Du må betale moms på månedsleien

For å fremme leasing av elbiler, innførte myndighetene den 1. juli 2015 momsfritak på elbil-leasing. Esa har foreløpig kun godkjent momsfritak ut 2020.

Hvordan unngå fellen: Velg en elbil-leasingavtale med relativt kort varighet. For å unngå risikoen helt, må avtalen avsluttes før 1. januar 2021.

Les hele Forbrukerrådets liste her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Duell: Ute på veien er det ingen tvil om hvilken villbass som hersker
Alfa Romeo Giulia QV vs Mercedes-AMG C43 til samme pris.
02:47
Publisert: