– Sluttresultatet kan avvike noe fra avtaleutkastet i budsjettforliket. Det er for eksempel ikke sannsynlig at man vil få like stor vrakpant om man leverer inn en liten jolle fremfor en 15-fots båt, sier Fremskrittspartiets finanspolitiker Roy Steffensen til NTB.

Budsjettavtalen er nå til behandling i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, der de fire samarbeidspartiene kan gjøre enkelte endringer. Deretter får Klima- og miljødepartementet jobben med å gå gjennom detaljene og sikre en endelig utforming.

– Det tas sikte på at vrakpantordningen er i gang før sommeren 2017, sier Steffensen.

– Minimalt byråkrati

Budsjettforliket fra lørdag setter av 300 millioner kroner til den nye vrakpantordningen neste år. Hensikten er å stimulere til utskifting av eldre, forurensende kjøretøy.

– Dette er en ordning som går ut på å bruke gulrøtter framfor pisk, sier Jan Henrik Fredriksen, som sitter i energi- og miljøkomiteen for Frp.

– Regjeringen bør nå se hvilken innretning og form en slik vrakpantordning bør ha. Det er viktig at byråkratiet knyttet til ordningen holdes til et minimum, sier han.

Ordningen utvider dagens vrakpantsystem for kjøretøy opp til 3.500 kilo til å omfatte campingvogner, motorsykler, mopeder og fritidsbåter samt lastebiler og bobiler.

13.000

I budsjettforliket framgår det at eiere av eldre varebiler får 13.000 kroner ekstra i vrakpant dersom den erstattes med et nullutslippskjøretøy.

For lastebiler og bobiler skal vrakpanten økes med 8.250 kroner – uten krav om nytt nullutslippskjøretøy. Det samme gjøres med campingvogner.

– Vrakpant på utrangerte campingvogner vil hindre forsøpling og forurensning, sier Steffensen.

Vrakpanten utvides også til å omfatte mopeder og motorsykler, som nå kan kondemneres mot 1.000 kroner i støtte fra staten. I tillegg opprettes det altså en ny ordning for fritidsbåter på inntil 15.000 kroner per båt levert til godkjent retursted.

– Økt innlevering av fritidsbåter vil føre til redusert forsøpling og færre vrak liggende i naturen. Ved å hindre at båter senkes, kan man på sikt redusere spredning av mikroplast og slik få redusert forurensning og reduserte klimagassutslipp, sier Steffensen. (©NTB)

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.