Bård Eker er glad i biler, båter, fart og spenning, men er mindre entusiastisk for regnskaper og tall.

– Vi er ikke akkurat økonomer, så det vi har fokusert mest på er å forbedre båtene våre og gjøre dem best mulig, uten å nødvendigvis tenke på kostnadene, sa han til DN i fjor.

Eker selger raske biler og motorsykler som Koenigsegg og Ducati gjennom Eker Performance. Via selskapet Hydrolift selger og produserer Eker spesialbåter, og han har vunnet flere designpriser for båtene.

Hydrolift lager kvalitetsbåter for personmarkedet, og de siste årene har selskapet også utviklet mer spesialiserte båttyper for eksempelvis Forsvaret, Brannvesenet, Politet og Redningsselskapet.

Mindre fart i salget

Selv om bilene og båtene Eker selger går fort, har det vært betydelig mindre fart i salget de siste årene.

I fjor endte Hydrolift med et underskudd på 9,8 millioner kroner før skatt. Bedringen i båtselskapets resultat fra 2016, som da var negative 22,1 millioner, skyldes hovedsakelig at avskrivningstiden for visse balanseførte utviklingskostnader er forlenget.

Siden oppstarten i 2002, frem til inngangen av 2018, har Eker et samlet underskudd på 193,5 millioner kroner i Hydrolift.

Hydrolift økte omsetningen til 55 millioner kroner i 2017 fra 12,6 i 2016.

Inntektsøkningen skyldes imidlertid ikke at det har vært en drastisk økning i salget, men heller at selskapet har endret regnskapsmetode til å føre løpende inntekter fra kontraktene, i stedet for å føre dem ved salg. Derfor har de regnskapsmessige kostnadene også økt betraktelig i samme periode, fra 21,3 til 90,8 millioner.

Dette er en av P42-spesialbåtene Redningsselskapet har kjøpt av Hydrolift. I 2017 har Hydrolift satset på videre utvikling av P42-serien samt X-26 og X-22 båtseriene for personkunder.
Dette er en av P42-spesialbåtene Redningsselskapet har kjøpt av Hydrolift. I 2017 har Hydrolift satset på videre utvikling av P42-serien samt X-26 og X-22 båtseriene for personkunder. (Foto: Glenn Rokeberg/ Redningsselskapet)

I fjor sa Eker til DN at selskapet hadde rundt 50–60 pågående prosjekter for større og mindre selskaper. I tillegg hadde Hydrolift da skaffet fem kontrakter for Redningsselskapet med forventet levering i år. Hydrolift hadde ved utgangen av 2017 47 ansatte.

Eker, som for tiden er på ferie, har ikke besvart DNs henvendelser.

Tøft i 2018

Etter 16 år med sammenhengende tap, er det lite tegn til bedring i båtsalget for 2018. I Hydrolifts årsberetning står det at første halvdel av 2018 har vist seg å være et «svært nedslående» salgsår på tvers av alle båttyper. Dette er imidlertid ikke Hydrolift alene om, ifølge selskapet:

«Dette synes å være gjeldende for andre sammenlignbare aktører i markedet, uten at det finnes en klar årsak. Lang og kald vinter, med svært varm vår har bidratt til et uvanlig klima, og er noe som anses å være den direkte bakgrunnen for salgsfraværet», heter det i årsberetningen.

Som følge av markedssituasjonen og salgsnedgangen er Hydrolift nå inne i en omstruktureringsprosess som innbefatter utviklings-, planleggings- og delvis reduksjon av produksjonsressurser. Ett eksempel er salget som nå gjøres i samarbeid med søsterbedriften Eker Performance.

«Med disse endringene tror vi at bedriften står bedre rustet i forhold til en fortsatt noe uforutsigbar markedssituasjon», står det i årsberetningen.(Vilkår)

Langt frem for sjøens Tesla
Designer Bård Eker har i flere tiår jobbet med utvikling av fremtidens båter. Han mener båtbransjen trenger en nytenkende gründer som Teslas Elon Musk og sier det er et problem at dagens båter skapes med gammel teknologi og tenkemåte.
04:53
Publisert: