Da statsbudsjettet ble lagt frem forrige høst, ble det varslet endringer i engangsavgiften for ladbare hybrider i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Målet med endringene var at ladbare hybrider med lang elektrisk rekkevidde skulle komme bedre ut enn biler med kort elektrisk rekkevidde.

Nå er revidert nasjonalbudsjett lagt frem, uten endringer for biler som både har en bensin- eller dieselmotor og en elektrisk motor med et batteri som kan lades fra strømnettet.

Disse bilene får et fradrag i vektkomponenten som er på 26 prosent og skal indikere den ekstra vekten som elmotor og batteriet utgjør. Selv norske bilimportører har ment at dette har vært i overkant gavmildt.

– Ladbare hybrider får i dag et vektfradrag på 26 prosent. Det er en for stor avgiftslettelse da de får for stor vektrabatt i forhold til den reelle vekten av nullutslippskomponentene. Bransjen opplever dette som en ordning som ikke er teknologinøytral. Undersøkelser Bil har foretatt viser at vektfradraget bør være 20 prosent for biler under 2000 kilo og 15 prosent for biler over 2000 kilo. Dette må det ordnes opp i nå, sa direktør i Bilimportørenes Landsforening Erik Andresen dagen før budsjettet ble lagt frem.

Har ikke tallene

I revidert nasjonalbudsjett står det at Skattedirektoratet har sett på de rettslige og praktiske sidene ved å følge opp vedtaket om å differensiere engangsavgiften for ladbare hybridbiler etter elektrisk rekkevidde. Skatteetaten fastsetter engangsavgiften etter opplysninger i motorvognregisteret.

Statens vegvesen har opplyst at det ikke ligger inne opplysninger om den elektriske rekkevidden til ladbare hybridbiler i motorvognregisteret, og estimerer at det vil ta et halvt år å legge inn denne informasjonen, og at engangsavgiften dermed ikke kan differensieres på denne måten allerede i sommer.

Nye utslippstester

– Kjøpsboomen for dårlige ladbare hybrider med kort elektrisk rekkevidde fortsetter nå på bekostning av miljøet. Vi undrer oss over at regjeringen trenerer og velger å ikke gjøre noe med saken. Det taper miljøet på, og forbrukeren stimuleres fortsatt til å gjøre dårlige miljøvalg, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Det kommer også en ny kjøretøysyklus som er strengere enn den som gjelder i dag, noe departementet hevder kompliserer dette ytterligere. De nye utslippsverdiene anslås av Vegdirektoratet til omkring 10 prosent høyere enn med dagens måling skal legges til grunn for beregning av CO2-komponenten fra 2019.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.