– Vi får nok hjelp av bomringene også. Vi må gjøre det enkelt å komme seg på jobb på en ny måte. Vi vil skape en arbeidsplass der folk ønsker å være, også ansatte uten førerkort, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Selskapets hovedkontor ligger inneklemt mellom togstasjonen og trikkelinjen på Skøyen i Oslo, ideelt plassert for å benytte seg av byens kollektivtilbud. Multiconsult omsetter for 3,3 milliarder i året på rådgivning og prosjektering innen bygg, anlegg og eiendom.

Nå ønsker selskapet å gjøre transport enklere og starter med et pilotprosjekt ved kontoret i Bergen. I løpet av sommeren kvitter selskapet seg med sine ti tjenestebiler her, og knytter seg i stedet til en bildelingstjeneste. De ansatte skal over på sykkel, kollektivtrafikk og delebiler. Bilene skal brukes til tjenestekjøring i arbeidstiden, frakte ansatte via samkjøring til og fra jobb, og være tilgjengelig for bildeling for alle på kveldstid.

– Vi starter med de lavesthengende fruktene ved å legge til rette for sykkel. Vi må bygge suksesshistorier og ta vare på dem som prøver, sier Bergly.

Konsernsjef Grethe Bergly og seniorkonsulent Arne Lindelien i Multiconsult.
Konsernsjef Grethe Bergly og seniorkonsulent Arne Lindelien i Multiconsult. (Foto: Gunnar Lier)

Samkjøringsfrykt

I en reisevaneundersøkelse blant de ansatte i Bergen, viser det seg at villigheten til å ta buss er større enn for å samkjøre. Villigheten til å «benytte et minibusslignende samkjøringstilbud» øker jo mer penger man sparer på det. Ved en daglig besparelse på 100 kroner ville 50 prosent av de ansatte som svarte, ha benyttet samkjøringstilbudet minst tre-fire dager i uken.

– Det handler veldig mye om adferd. Det verste som kan skje ved den fremtidige overgangen til selvkjørende biler, er om bilbruken øker. Det er vesentlig at det samkjøres, og det må en adferdsendring til, for det er en psykologisk barriere å sette seg inn i en bil der det sitter noen du ikke kjenner, sier seniorrådgiver Arne Lindelien, som før han startet i Mulitconsult var sjef for bildelingstjenesten Bilkollektivet.

– Hva skal til for å overvinne samkjøringsfrykten?

– Informasjonen som gis i forkant er viktig, det samme er utstyr på bilen. Den må oppleves som en kollektivtransport, ikke som en privatbil. At det er USB-plugger er et viktig signal om at man kan lade mobil og konsentrere seg om den. Når vi velger biler skal vi samarbeide med leverandøren for å finne biler som passer. Den ideelle bilen er for eksempel den nye sambabussen til Volkswagen. Der går man lett inn og ut, og den minner ikke så mye om den tradisjonelle privatbilen, sier Lindelien.

Unge arbeidstagere

Men det er ikke bare idealisme som ligger bak. Selskapet kapret nylig annenplass blant de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge i Universums årlige undersøkelse blant teknologistudenter. Konsernsjefen legger ikke skjul på at også dette er et ledd i å tiltrekke seg unge arbeidstagere.

– Unge søkere har andre reisevaner enn eldre, og de unge urbane er mer vant til delingsordninger, sier Bergly.

Også økonomisk mener hun dette har en fremtid.

– Vi ønsker å bygge kvalitet i dette, slik at vi kan tilby denne kompetansen også til andre etter hvert. Det er en vinn-vinn-situasjon. For oss er det ikke ideelt å eie biler selv, de ansatte kan spare mye penger på å samkjøre, og miljøet har også godt av tiltaket, sier Bergly.

Støttes av forskning

I «Bildeling – fra nisje til trend» la forskerne Vibeke Nenseth og Tom Erik Julsrud tidligere i år frem tall som viser at omkring fem prosent av dem som har førerkort, har registrert seg i en bildelingsordning.

– Man må ikke være forsker for å si at bildeling er lurt siden det er en mer effektiv utnyttelse av bilene. Det er helt klart løsningen for å få færre biler i byene, sier Vibeke Nenseth i Transportøkonomisk Institutt.

–Tommelfingerregelen er at en delebil erstatter ti privateide biler. Man regner at nettoeffekten er at bilbruken reduseres med 30 prosent.

– Hva er hindringene?

– Jeg tror det viktigste er angsten for manglende fleksibilitet. At man må kjøre en omvei for å plukke opp kollegaen sin. Møter de til riktig klokkeslett?, sier Nenseth.

Ved utgangen av 2018 var det til sammen 11 bildelingsselskaper i Norge, som til sammen tilbyr over 7000 biler og har over 200.000 registrerte brukere eller medlemmer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.