Etter ti år som kommunikasjonssjef i Naf, der hun har debattert blant annet bompenger, elsykler, bilavgifter og vinterens snørydding, går Inger Elisabeth Sagedal over til ny lederjobb i bilkonsernet Bertel O. Steen.

1. Hva føler du er det viktigste du har utrettet i Naf?

– Jeg har vært med på å øke Nafs synlighet i både tradisjonelle og sosiale medier. Det mest markante jeg har bidratt til, er vel å gi Naf en tydelig stemme i samferdselsdebatten.

2. Hvordan blir det å gå fra en av sidene av bordet til en annen?

– Jeg ser det ikke på den måten. Folk har alltid behov for å flytte seg fra A til B, og måten vi kan få til det på en effektiv måte på, endrer seg i takt med utvikling av ny teknologi og nye løsninger. Der spiller både Naf, bilimportører og offentlige virksomheter en viktig rolle. I tråd med dette samarbeider allerede Naf og bilimportørene tett om politiske spørsmål.

3. Du skal bli «leder for politikk og samfunn» i Bertel O. Steen. Hva innebærer egentlig det?

– Stillingen er ny i Bertel O. Steen, og i det ligger det mange muligheter. Jeg skal jobbe med bilavgifter og samfunnsrollen i en teknologisk transformasjon der nullutslippsbiler og nye mobilitetsløsninger kommer for fullt. Når det er så mye som skjer i bransjen, synes jeg det er viktig at vi som sitter tett på utviklingen, tar et ansvar for å kommunisere vår kunnskap utad både til forbrukere og myndigheter slik at vi kan ta opplyste og riktige valg for fremtiden. For meg personlig blir det spennende å jobbe i næringslivet og være med og bygge ut merkevaren ved å ta en rolle i samfunnsdebatten.

4. Bilbransjen er i store endringer. Hva tror du er de viktigste endringene som kommer?

– Det som har kommet lengst, er overgangen til nullutslippsbiler. Her ligger Norge langt foran resten av verden. Dernest handler det om bilen som en del av sømløs transport der det å eie sin egen bil er én av flere mulige løsninger. Teknologi for selvkjørende biler vil medføre store endringer når den blir moden nok. Uansett tror jeg bilen vil være sentral også i fremtiden, og at det er folks behov i hverdagen som er det viktige.

5. «Den siste person som tar lappen, er allerede født», heter det fra Bertel O. Steen. Tror du på det?

– Jeg tror at utviklingen vi ser, går i den retningen. Nøyaktig hvor mange år det tar, er vanskelig å være presis på. Utviklingen de siste 18 årene har vært enorm. Jeg er sikker på at det vil skje mye mer og at det vil gå mye raskere de neste 18 årene. Det er ikke sikkert min sønn på åtte år vil ta lappen. Det som er helt sikkert, er at vi går inn i en utrolig morsom og spennende tid å jobbe med biler og transport.(Vilkår)

Her er grunnen til at elbilene lar vente på seg
Volkswagen venter til 2020 med neste elbil, men viser i mellomtiden en uten ratt og pedaler.
02:06
Publisert: