– Det er ikke noen vits i å betale for å forsikre deler en elbil ikke har, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Nå har medlemsorganisasjonen inngått samarbeid med Storebrand om å utvikle Norges første elbilforsikring. Produktet er spesielt tilpasset elbilister, og dette er første gang Storebrand samarbeider med en ideell aktør om utviklingen av et nytt forsikringsprodukt.

– Vi har en felles drivkraft for en mer bærekraftig fremtid. Vårt mål er å jobbe for at det skal bli enda enklere å velge elbil fremfor fossilbil. Derfor har vi ønsket å inngå dette samarbeidet, sier Bu.

– Er det uproblematisk at dere inngår samarbeid med én kommersiell aktør?

– Ja, vår primæroppgave er å ha gode medlemsfordeler, og dette er en normal måte å gjøre det på. Vi har tenkt nøye gjennom hvem vi vil samarbeide med, sier Bu, og henviser til at Storebrand i 2016 ble kåret til verdens mest bærekraftige finansselskap.

«Trenger mindre vedlikehold»

Norsk elbilforening som organiserer over 45.000 elbilister, har gjennomført omfattende medlemsundersøkelser for å kartlegge hva elbilistene ønsker å ha inn i en egen elbilforsikring.

– En elbil er mer driftssikker enn en ordinær bil. Den har færre bevegelige deler og trenger mindre vedlikehold enn fossile biler. Vi vet også at elbilistene er forbrukersmarte, ansvarlige og dermed kan ha lavere skadeprosent. Da er det ikke urimelig at de får dette «tilbakebetalt» gjennom gode forsikringsvilkår, sier Bu.

– Så det blir billigere forsikring?

– Ja, det skal absolutt være konkurransedyktig på pris, men ettersom det ikke finnes fra før, er det ikke et sammenlignbart produkt. Vi har fjernet noen av vilkårene og lagt til nye, det gjør dette unikt, sier Bu.

Hjelp ved strømstans

En ordinær bilforsikring har beregningsgrunnlag som ikke nødvendigvis passer for elbiler. En elbilist vil typisk være opptatt av å få hjelp ved strømstans og å få erstattet ladekabelen ved tyveri. I dag tilbys kun tradisjonelle bilforsikringer, som forsikrer både girkasse og forbrenningsmotor, som ikke er særlig relevant for elbiler.

– Samarbeidet vårt er unikt. Gjennom Norsk elbilforening har vi kunnet gå i dybden for å finne ut av hva elbilistene etterspør i en egen forsikring. Dette har vært et fruktbart samarbeid og en banebrytende måte for oss å jobbe på, sier Frederik Weibull, administrerende direktør i Storebrand Forsikring i en pressemelding.

Det er i dag over 115.000 elbiler i Norge, og salget er stadig økende, frem mot 2025 da målet er at alle personbiler solgt i Norge skal være utslippsfrie.

Følger tett på

Kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, Ole Irgens opplyser at de også vil komme med et eget elbilprodukt i løpet av 2017.

– Vi forsikrer elbiler i dag, og en del av de spesialbehovene elbil har er allerede dekket inn i de eksisterende forsikringene, sier Irgens.

Han legger til at poenget med å lansere en egen elbilforsikring, er å gjøre det tydeligere at selskapet vil forsikre elbiler i tillegg til fossilbiler.

At elbiler jevnt over er billigere å forsikre, er han mindre sikker på.

– Noen elbiler er svært dyre å reparere og noen elbileiere har nok oppdaget at bilen er dyr å forsikre. En egen elbilforsikring vil sannsynligvis ikke endre på dette, sier Irgens.

For Gjensidige Forsikring, som også er store innen bilforsikring, har det til nå ikke vært aktuelt å opprette egne bilforsikringer for elbiler.

– Vi mener det er godt ivaretatt i vår plussforsikring, som er den beste bilforsikringen vi har. Der er det maskinskadedekning, som på elbiler innebærer at batteriet er dekket. Vår vurdering per nå at det ikke er behov for egen elbilforsikring, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.

Tilnærmet lik risiko

If Skadeforsikring har sett på elbilforsikring tidligere.

– Vi hadde en del subsidierte priser på elbil tidligere, men den siste tiden har vi justert prisene mer til å avspeile risikoen, sier informasjonsdirektør Jon Berge.

Ifølge Ifs statistikk er elbilsjåførene like resten av bilbefolkningen.

– De har samme type skader. Det har skjedd noe med sjåførene, det er ikke bare entusiastene lenger, sier Berge.

Heller ikke DNB ser noe behov for en egen forsikring for elbiler.

– Vi tar hensyn til elbilenes egenskaper når vi priser elbilene. Vi vil gjøre det enkelt for kundene. Vårt mål er å forsikre de forskjellige type bilene, om det er en elbil, en hybrid, en bensinbil eller en dieselbil. Hvordan bil det er reflekteres i prisen og vilkårene. Vi får se på det Storebrand har gjort og legge det inn i våre vanlige vilkår, sier forsikringssjef Hans Petter Madsen i DNB.(Vilkår)

Jaguar iPace i Norge
En fundamental endring for Jaguar, sier sjefsdesigneren.
01:20
Publisert: