Dersom alle i Oslo og Akershus deler biler og benytter samkjøring vil syv prosent av dagens bilpark være nok til å dekke alle reiser i rushtrafikken. Med andre ord blir 93 prosent av bilene i bilparken vår overflødige. Det viser en transportmodell utviklet av konsulentselskapene Cowi og PTV på oppdrag for transportselskapet Ruter.

Modellen viser hvordan nye teknologiske trender vil påvirke Oslo og Akershus, med potensielle konsekvenser av en fremtid der selvkjørende biler og Mobility as a Service-konsepter (Maas) er dominerende.

Må gjøres riktig

– Hvis alle som i dag reiser buss og trikk går over til de nye systemene, vil vi i verste fall kunne se en dobling av trafikken i Oslo. Selvkjørende teknologi vil altså i seg selv ikke hjelpe oss til å nå klimamål eller gi oss bedre byutvikling. Men dersom vi klarer å benytte teknologien til å øke samkjøring og å gjøre tradisjonell kollektivtransport mer attraktiv, vil de utgjøre en viktig del av utvikling mot mer bærekraftig mobilitet i byene våre, sier Øystein Berge, prosjektleder for Oslostudien i Cowi.

Scenarioet som gir størst trafikkreduksjon er når kollektivbrukere fortsetter å benytte kollektivtransport mens privatbilister går over til samkjøring. Det vil gi 14 prosent reduksjon i trafikken. Tilsvarende studier i andre byer viser en mye høyere reduksjon av antall kjørte kilometer, med der skyldes høyere befolkningstetthet. Trafikkvolumet vil øke med 97 prosent dersom alle som i dag kjører privatbil og reiser kollektivt går over til bildeling uten samkjøring.

Redusert reisetid

Hvis dagens kollektivbrukere gikk over til MaaS-baserte systemer med samkjøring, ville reisetiden deres blitt redusert med 11 minutter i gjennomsnitt.

–Med den reduserte reisetiden kan MaaS-systemene i verste fall utkonkurrere tradisjonell kollektivtransport. På den annen side kan de gjøre kollektivreiser mer attraktivt for dem som i dag kjører privatbil, sier Øystein Berge, prosjektleder for Oslostudien i COWI.

For privatbilister ville gjennomsnittlig reisetid øke med 6 minutter uten samkjøring, og 8 minutter med samkjøring.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.