Den førerløse fremtiden er her allerede, skrev DN Magasinet for en måned siden.

Om få måneder er de første førerløse bussene på norske veier. I Göteborg er Volvo i gang med å rekruttere 100 familier til et testprosjekt med privatbiler, i California har nær 40 selskaper fått tillatelse til å teste selvkjørende personbiler på veiene og i Colorado har et førerløst vogntog allerede levert sin første last med øl via en trafikkert motorvei.

Teknologien er dermed på plass, og nå mangler bare lovverket.

Det har de så smått begynt å se på i Australia, der det nå åpnes for en lovendring som gjør det tillatt for personer med selvkjørende biler å «kjøre hjem» i beruset tilstand, skriver Australias nasjonale trafikketat (NTC) i et høringsnotat.

Dagens krav vil motvirke fordelene

Det presiseres at en slik lovendring bare vil gjelde for kjøretøy som er fullstendig automatisert.

Det er ventet at selvkjørende biler vil rulle på veiene i Australia fra 2020, og fra da kan det komme til å gjelde nye lover i trafikken.

Ifølge NTC vil et krav til eiere av selvkjørende biler om å holde seg edru oppheve mange av fordelene med den nye teknikken.

- Et mulig hinder for å nå alle fordelene med automatiserte kjøretøy vil være å kreve at eierne av selvkjørende biler, som ikke kjører, skal følge alkoholreglene i trafikken, skriver NTC i høringsnotatet.(Vilkår)

Nå er de her snart: Selvkjørende busser klare for norske veier
De selvkjørende bussene er her allerede. Fra nyttår blir det også lov å sette dem i drift.
01:41
Publisert: