Det er minst to viktige spørsmål som må tas stilling til før gatene kan fylles med førerløse biler. Det ene er hvordan bilene skal programmeres til å handle dersom en ulykke ikke er til å unngå. Som for eksempel om bilen heller skal kjøre på et voksent menneske enn et barn dersom det ikke er mulig å bremse eller svinge unna begge.

Dette er en versjon av det klassiske «trolley-problemet», et tankeeksperiment hvor man svarer på hva man ville ha gjort dersom man kunne reddet livet til fire arbeidere på et togspor ved å lede en løpsk togvogn over i et annet spor hvor det bare står én arbeider, skrev professor ved Norges Handelshøyskole Alexander W. Cappelen i et innlegg i DN i 2016.

Et annet viktig spørsmål er hvem som har det juridiske ansvaret når en førerløs bil havner i en ulykke?

Et regjeringsoppnevnt råd i Japan har nå foreslått å gjøre eierne av selvkjørende biler ansvarlige for ulykker som involverer disse, skriver Nikkei. Planen er å legge frem et lovforslag om dette i 2019.

-Ved å ta konkrete skritt mot et lovverk på området, ønsker jeg at Japan skal ta ledelsen i å skape internasjonale regler, sa statsminister Shinzo Abe på et møte i rådet ifølge Nikkei.

Reglene vil dekke opp til det tredje nivået av automatisering – såkalt «conditional automation» (betinget automatisering).

Diskusjonen om ansvaret for biler med automatisering på nivå fire eller fem, eller helt ubemannede kjøretøy, finner sted senere.

Uavklart om straffansvar

SAE International har utviklet standarden J3016, som klassifiserer fem nivåer av automatisering. På denne bloggen på nettsidene til Stanford Law School er det en detaljert oversikt på hvordan de fem nivåene er definert.

Ansvaret som Japan legger opp til vil i stor ligne ansvaret som bileiere har for ulykker med ordinære biler i dag – også i Norge. Alle bileiere må ha ansvarsforsikring. Den obligatoriske forsikringen dekker skade på personer og ting, og når ulykken er ute kan skadelidte kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet.

Ifølge det japanske forslaget vil bilprodusentene bare være ansvarlige hvis det er en klar feil i bilens systemer. For å bidra til å avklare årsaker til ulykker vil selvkjørende biler i Japan ifølge Nikkei bli pålagt å ha enheter som registrerer sentral informasjon som posisjon, styring og driftsstatus for de automatiserte systemene.

Skader som skyldes hacking vil bli behandlet som for stjålne biler, forutsatt at eieren har tatt nødvendige sikkerhetsforanstaltninger.

Flere problemer rundt straffansvar for ulykker er imidlertid ikke avklart i forslaget som nå er lagt frem i Japan. Veitrafikklovene i Japan er for eksempel basert på Genève-konvensjonen om veitrafikk, og disse forutsetter menneskelig involvering. Per i dag er det ingen utsikter til at Genève-konvensjonen vil bli oppdatert med tanke på selvkjørende biler, skriver Nikkei.(Vilkår)

Ferd-Andresen som tegneserieredaktør: - Dette er helsefremmende
Johan H. Andresen har tatt en ukes vikariat som tegneserieredaktør i Egmont. Han mener tegneserier er undervurdert i Norge.
02:29
Publisert: