Bilene som brukes i næringsvirksomhet er i snitt nyere og kjører flere kilometer, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var i overkant av 500.000 små godsbiler i Norge i fjor. Tall fra undersøkelsen Transport med varebiler viser at disse bilene kjørte rundt 7.340 millioner kilometer i 2018, av disse 2.540 millioner kilometer med gods.

Sist gang undersøkelsen ble gjennomført var i 2015. Da var kjørelengden nesten den samme (7.360 millioner kilometer), mens kjørte kilometer med gods har gått ned fra 2.740 millioner kilometer.

Varebilene utgjør cirka 479.000 av de 507.000 bilene i bestanden. Lette lastebiler med nyttelast under 3.500 kilo utgjør under 13.000 biler, mens kombinerte biler utgjør i underkant av 15.000.

De kombinerte bilene er registrert i 2007 eller før, og er på vei ut av bilparken. Det er biler som er ment for å både kunne brukes som varebil og personbil, og eies stort sett av privatpersoner.

Varebilene kjører i snitt 14.500 kilometer i året. Bilene som brukes til distribusjonskjøring kjører lengst, med 25.600 kilometer i året. De står for 4 prosent av bilbestanden, men hele 8 prosent av antall kjørte kilometer.

I motsatt ende finner vi bilene som brukes til privatkjøring. De kjørte bare 12.200 kilometer i snitt, og står for 37 prosent av kjørte kilometer, mot 44 prosent av varebilbestanden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.