Den største overraskelsen for bilbransjen i statsbudsjettet for 2018 er økningen av vektavgiften for elbiler. I nasjonalbudsjettet skriver regjeringen:

«Elbiler gis også fullt vektfradrag når fritaket for elbiler i engangsavgiften nå foreslås opphevet. Med forslaget vil det bare være tunge elbiler, med vekt over to tonn, som vil få engangsavgift. Elbiler vil fremdeles ha betydelige fordeler sammenlignet med biler som bruker fossilt drivstoff.»

Dette betyr at de mindre elbilene fortsatt vil ha fullt avgiftsfritak opp til to tonn, men at tyngre elbiler vil måtte betale vektavgift. Vekt og utslipp er de to største komponentene i utregningen av avgifter på bilimport i Norge og avgiftendringen betyr at regjeringen i realiteten innfører en engangsavgift for elbiler, selv om den ikke vil slå ut for alle.

Regjeringen har gitt følgende eksempel på foreslått engangsavgift på elbiler:

Elbiler foreslås fritatt for omregistrerings- og trafikkforsikringsavgift (tidl. vegavgift).

34 prosent av nybilsalget i første halvår 2017 var elbiler og ladbare hybrider, ifølge Samferdselsdepartementet.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.
Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. (Foto: Fredrik Bjerknes)

– Jeg kaller dette en avgiftsbombe. Stortinget har bedt regjeringen nå 2025-målet og når den nå innfører engangsavgift på elbiler i en sårbar fase for å nå målet, blir vi veldig overrasket, sier Christina Bu i Elbilforeningen til DN.

Hun sier bare fem prosent av bilparken er elektrisk og at det fortsatt mangler gode familiebiler som er helelektriske, noe mange venter på.

– Ingen har vel trodd elbilfordelene ville bestå for alltid, men de trekker ut pluggen for tidlig, sier Bu.

Ladbare hybrider

For ikke-ladbare hybridbiler kommer det også endringer. Her foreslår regjeringen å fjerne hele vektfradraget. Ikke-ladbare hybridbiler vil dermed avgiftslegges som drivstoffbiler. Dette betyr en prisøkning på mellom 1000 og 20.000 kroner, avhengig av modell, ifølge statsbudsjettet.

Ladbare hybridbiler vil få en mindre avgiftslette på vekt enn tidligere, ved å senke satsen fra 26 til 23 prosent. I tillegg foreslår regjeringen å differensiere avgiftene på ladbare hybridbiler (plug-in hybrider) basert på rekkevidden for elektrisk kjøring.

Det foreligger ikke gode nok tall på den elektriske rekkevidden til ladbare hybrider ennå, så denne ordningen er foreslått innført 1. juli 2018. Frem til da legges rabatten på vekt på 23 prosent til grunn.

Ladbare hybridbiler må ha en elektrisk rekkevidde på minst 50 km for å få full avgiftsreduskjon. Biler med lavere rekkevidde får redusert avgiftsfritak.

Samferdselsdepartementet skriver i statsbudsjettet at fordelene ved kjøp av ladbare hybridbiler har økt på bekostning av elbiler på grunn av de gunstige avgiftsrabattene. Salget av ladbare hybridbiler økte med 62,9 prosent fra 2015 til 2017, ifølge Samferdselsdepartementet.

Avgiftsendringene for elbiler og ladbare hybrider vil gi bilkjøperne en ekstraregning på 460 millioner kroner i året, ifølge regjeringens utregninger.

Fjerner firmabilfordelen

En siste overraskelse for elbilister er at regjeringen foreslår å fjerne den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen.

Ifølge statsbudsjettet vil denne endringen koste norske firmabileiere 210 millioner kroner i 2018.

I løpet av de to siste statsbudsjettene har regjeringen fjernet avgiftene beregnet ut fra motoreffekt, som en komponent for engangsavgiften og heller lagt avgiftene på CO2-utslipp. Dette førte ifjor og året før til at spesielt motorsterke biler ble til dels mye billigere. Sportsbiler og effektsterke store biler ble ved nyttår flere hundre tusen kroner billigere.

Haakon J. Marthinsen, sjef i Biladministrasjonsselskapet Autolease, er positiv til at avgiftene blir justert og strammet inn for ladbare hybridbilder.

– Dette var ventet. At avgiftene justeres og strammes inn for ladbare hybrider er noe vi har etterlyst. Dagens løsning er ikke heldig, for statistikken viser at for mange ikke lader bilen for daglig bruk. Derimot er det overraskende at rene elbiler allerede nå får avgifter, riktig nok bare de tyngste, det er ikke heldig pr i dag, sier Marthinsen til DN.

Han gir et eksempel:

– Det er interessant å se at en Tesla X, en ren elbil, vil få et avgiftsløft på kroner 96.300,-, mens den sammenlignbare Audi Q7 som ladbar hybrid får et avgiftshopp på kroner 19.600,-. Begge bilene veier like mye og totale avgifter for Tesla x blir kroner 96.300,-, mot totalt kroner 129.200,- for Audi Q7, en differanse på kroner 32.900,- i Teslas favør.

Les effekten det hadde på biler i 2016: Disse bilene blir billigere dnPlus

Når målet før tiden

Stortinget har hatt som mål at den norske bilparken skal ha et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 85 gram per kilometer innen 2020. I nasjonalbudsjettet skriver regjeringen at dette målet kan nås tre år før tiden, det vil si i 2017, på grunn av det nye avgiftsregimet som belønner nullutslippsbiler og biler med lavt utslipp.

Den gjennomsnittlige engangsavgiften på nye biler i Norge er redusert med omlag 35.000 kroner i siste stortingsperiode, står det i nasjonalbudsjettet.

Inntektene til staten i form av bilavgifter er redusert med 1,6 milliarder kroner i samme periode.(Vilkår)

Sjokkert og sint over statsbudsjettet
Statsbudsjettet legger opp til endring i avgiftene for hybridbiler. Toyota Norges Espen Olsen er sint og sjokkert.
01:15
Publisert:

Klarer du å styre norsk økonomi uten å tømme Oljefondet? Prøv DNs finansministerspill.

Prøv finansministespillet