Regjeringen beholder dagens bilavgifter også til neste år. Engangsavgiften prisjusteres med 1,5 prosent.

Samtidig bekrefter regjeringen i statsbudsjettet at beregningen av engangsavgiften baseres på en overgangsordning kalt NEDC 2.0, og ikke rett over til den nye utslippsmålingen WLTP, som fjorårets budsjett skisserte. Det tas vel imot i bilbransjen.

Klokt

– Det er klokt å utsette den avgiftsmessige tilpassingen til ny målemetode for utslipps-verdier til statsbudsjettet 2020. Dermed blir bilavgiftene for 2019 omtrent de samme som i år. Jeg vil gi regjeringen ros for å ha lyttet til de faglige innspillene i denne viktige saken, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening.

Den nye WLTP-metoden ligner med på reell kjøring på vei enn det gamle systemet, noe som gir høyere målte utslippsverdier. Med en direkte overgang kunne engangsavgiften økt med mellom 30.000 og 100.000 kroner i 2019 for bensin- og dieselbiler.

–Det er foreløpig få bilmodeller som er typegodkjent etter nye WLTP-metoden. Det gjør det umulig å bruke WLTP som grunnlag for avgiftsberegningen allerede i 2019. Resultatet kunne ha blitt en bråstopp i salget av nye biler, og en kraftig vekst i utenlands-importen av nyere bruktbiler som fortsatt skal avgiftslegges etter den gamle NEDC-modellen, sier Andresen.

Møller fornøyd

Også hos Norges største bilimportør, Harald A. Møller, roses regjeringen.

– Overgangsperioden gjennom 2019 gir tid til å vurdere hvordan dette løses godt på lengre sikt. Myndighetene må se WLTP-overgangen i sammenheng med transformasjonen i bilbransjen og behovene for utbygging av ladeinfrastruktur når målet er at alle skal velge nullutslipp i 2025, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller as.

Han får støtte fra konkurrenten Bertel O. Steen.

– Norske bilkjøpere og vi som bilbransje er midt i en krevende omstilling, og det er derfor bra at regjeringen gjennom sitt fremlegg til statsbudsjett bidrar til at omstillingen ikke blir vanskeligere enn nødvendig, sier konsernsjef Bjørn Maarud i en pressemelding.

Regjeringens mål om at alle nye personbiler skal være utslippsfrie i 2025 står fortsatt ved lag.

– Brå avgiftsøkninger er ikke løsningen, særlig fordi det fortsatt er veldig mange som av ulike årsaker ikke kan velge fullelektriske alternativer. Mangel på nødvendig ladeinfrastruktur er én viktig årsak som må prioriteres om elbil skal bli aktuelt for alle, noe vi mener er realistisk fra 2025, sier Hekneby.

Fra statens side er det Enova som støtter ladeinfrastrukturen i Norge. Regjeringen foreslår en økning av overføringene til Enova gjennom Klima- og energifondet med 344,5 millioner kroner i 2019. Midlene skal prioriteres til tiltak som gir størst utslippsreduksjon i ikke-kvotepliktig sektor. Med regjeringens forslag tilføres Enova over tre milliarder kroner i 2019.

Les alt om statsbudsjettet i DNs direktestudio.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.