Regjeringen beholder dagens bilavgifter, men satsene i engangsavgiften for nye biler prisjusteres med 1,5 prosent. Innslagspunktene forblir uendret.

For 2019 foreslår regjeringen at engangsavgiften for motorsykler og drosjer endres, og at det innføres vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner, som tilsvarer utbetalingene ved vraking.

Inntil starten av september var det mest spenning knyttet til hva regjeringen ville gjøre rundt overgangen til ny og strengere utslippsmåling. Finansminister Siv Jensen gikk til slutt ut og utsatte overgangen til årsskiftet 2020, som var akkurat det bilbransjen hadde bedt om.

– Det er viktig med forutsigbarhet for bilkjøpere og bilbransjen, og regjeringen vil derfor varsle allerede nå at vi vil utsette omleggingen til 2020, sa finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding i september.

I statsbudsjettet bekreftes dette: «Av hensyn til bilkjøpere og bilbransjen bør overgangen til WLTP gjennomføres på en mest mulig forutsigbar måte. Etter departementets vurdering er det behov for et bedre og mer sikkert datagrunnlag før omleggingen gjennomføres.»

Engangsavgiften beregnes ut fra kjøretøyets avgiftsgruppe, egenvekt, CO2-utslipp og NOx-utslipp.

Grønnere tohjulinger

I 2017 ble engangsavgiften for motorsykler miljødifferensiert til å bli mer lik engangsavgiften på personbiler. Slagvolum og CO2-utslipp benyttes nå som beregningsgrunnlag. Nå foreslås ytterligere omlegging i miljøvennlig retning ved å senke innslagspunktene og øke satsene i CO2-komponenten. Det laveste innslagspunktet senkes med 5 gram til 70 gram CO2 per kilometer og dermed vil incentivene til utslippsreduksjoner omfatte flere motorsykler. Videre senkes innslagspunktet for den høye satsen med 10 gram, og den lave og høye satsen økes med henholdsvis 8 og 12 prosent utover prisjustering. Omleggingen gjennomføres provenynøytralt ved at skjerpelsene i CO2-komponenten motsvares av reell reduksjon av satsene i slagvolumkomponenten med 17 prosent for motorsykler med registrert utslippsinformasjon.

Mer miljøvennlige drosjer

Drosjer har fordeler i engangsavgiften sammenlignet med ordinære personbiler. De har en mindre progressiv CO 2 -komponent og de ilegges kun 40 prosent av satsene i vektkomponenten. Regjeringen foreslår at drosjer skal ilegges de samme satser i CO 2 -komponenten som personbiler for øvrig. Når denne fordelen i CO 2 -komponenten fjernes, vil incentivet til å velge drosjer med lavere utslipp øke. Endringen anslås å gi et merproveny på 18 millioner kroner påløpt og 17 millioner kroner bokført i 2019.

Vil ta inn mindre bompenger

Regjeringen har blitt kritisert for den økende graden av bompenger.

Ordningen med tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene videreføres i 2019, med 531,4 millioner kroner. Ordningen vil gi lavere takster i rundt 40 prosjekter, heter det i statsbudsjettet.

Les alt om statsbudsjettet i DNs direktestudio.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.