Tesla har kunngjort sakslisten for sitt årlige aksjonærmøte som skal avholdes 5. juni i år. Det mest oppsiktsvekkende på sakslisten er sak nummer tre der en aksjonær foreslår å bytte ut Elon Musk som styreleder med en uavhengig person.

Jing Zhao heter aksjonæren. Han har 12 aksjer i Tesla, og tror selskapet er bedre tjent med en uavhengig styreleder.

Elon Musk har vært administrerende direktør for Tesla siden 2008, og styreleder siden 2004, omtrent siden selskapet så dagens lys. Zaho skriver i forslaget at Tesla i oppstartsfasen var tjent med at begge jobbene tilhørte samme mann, men at med større konkurranse og raske endringer innen den teknologiske industrien, så er det vanskeligere å holde oversikt over forretningene og ledelsen ved å kombinere de to stillingene.

Zaho peker også på at Musk har en betydelig eierandel og er styreformann i selskapet SolarCity som Tesla overtok i 2016. Også andre sentrale personer i Tesla har interesser i SolarCity. I tillegg kommer Musks rolle som sjef og storaksjonær i SpaceX.

Styret i Tesla anbefaler aksjonærene å stemme mot forslaget, og hevder selskapets suksess inntil nå ikke hadde vært mulig hvis styret var ledet av noen uten Musks daglige kontakt med selskapets forretninger.

Styret mener at dette også er tilfelle for å få selskapet til å vokse i fremtiden. Styret skriver at et skille mellom CEO og styreleder på nåværende tidspunkt hverken ville gagne selskapet eller aksjonærenes interesser.(Vilkår)

Åpner falkevingedørene 30 cm fra betongstolpe
Det er små marginer når DNs biljournalist tester om falkevingedørene til Tesla Model X kan åpnes i trange parkeringshus.
01:16
Publisert: