Mens vi her i Norge er mest opptatt av elbiler med tilhengerfeste og takboks, er i hvert fall Toyota åpenbart upåvirket av vår masing om rekkevidde og ladehastighet.